1
U Centru kompetencija izradiće zaštitnu opremu za nastavno osoblje osnovih i srednjih škola, kao i predškolskih obrazovnih ustanova
Viziri za - sve nastavnike!

       Glavni grad Podgorica, povodom početka školske godine, a u svjetlu trenutne epidemiološke situacije, odlučio je da se u Centru kompetencija izrade viziri kao dio lične zaštitne opreme za nastavno osoblje osnovih i srednjih škola, kao i predškolskih obrazovnih ustanova.

Nova školska godina počinje 1. oktobra, a nastavu će u osnovnim školama pohađati učenici od prvog do šestog razreda osnovne škole, učenici prvog razreda srednjih škola, kao i mališani u predškolskim ustanovama.
Glavni grad je od početka epidemije koronavirusa u Crnoj Gori izradio i poklonio preko 1.500 vizira i ostale lične zaštitne opreme različitim ustanovama i institucijama.
Posjeta : 31