1
Sektor šumarstva i drvoprerade jedan je od rijetkih koji i u vremenu korona virusa bilježi značajan rast od 20 odsto
Reforma za više - pravednosti i odgovornosti!

- Reforma sistema gazdovanja šumama koja je u toku donijeće više pravednosti i više odgovornosti i obezbijediti veću dostupnost drveta, posebno za manje proizvođače - istakao je potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović na sastanku sa predstavnicima sektora šumarstva i drvoprerade sa kojima je sagledavao stanje, izazove i planove u ovom sektoru.
Sektor šumarstva i drvoprerade jedan je od rijetkih koji i u vremenu korona virusa bilježi značajan rast od 20 odsto.

U dosadašnjem koncesionom sistemu gazdovanja šumama lokalna samouprava u Pljevljima ostajala je bez prihoda od koncesija, novih očekivanih radnih mjesta, uprkos značajnim investicijama koje su već realizovane i koje u budućnosti moraju i biće pokretač razvoja lokalne ekonomije. To će biti jedina mjera uspjeha svakog preduzetnika, i velikog i malog, mjera održivosti tih projekata, mjera odnosa prema zaposlenima i mjera poštovanja poreskih obaveza prema Opštini i prema državi“ kazao je potpredsjednik Simović.
Na sastanku je naglašena neophodnost daljeg unapređenja kapaciteta Uprave za šume, odgovorniji odnos koncesionara prema putnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.
Ukazano je i na realno očekivanje da će već pokrenuti brojni razvojni projekti u Pljevljima doprinijeti plasmanu proizvoda drvoprerađivačkog sektora.
Posjeta : 91