3
Vlada Crne Gore demantovala tvrdnje "Demokratskog fronta"
Nije uveden - policijski čas!

- Netačne su tvrdnje "Demokratskog fronta" da je Vlada uvela policijski čas, i da su mjere koje se donose radi suzbijanja epidemije Koronavirusa nezakonite - Vlada Crne Gore demantovala je "DF".

Podsjećamo da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju Koronavirusa 11. marta, a u Crnoj Gori je epidemija takođe proglašena zvaničnom odlukom 26. marta ove godine.
Za one koji nijesu dovoljno sagledali propise, pa sljedstveno tome donose pogrešne zaključke, ukazujemo:
- Da je članom 39 Ustava Crne Gore moguće ograničiti slobodu kretanja ako je to potrebno za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;
- Da su članom 55 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisane mjere ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti;
- Da je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti takođe predviđeno Zakonom;
- Da naredbe ne donosi Vlada niti Nacionalno koordinaciono tijelo, nego Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje;
- Da je tako učinjeno i Naredbom Ministarstva br. 8-501/20-129/424 od 30. marta (juče) koja je odmah objavljena u Službenom listu.
Dakle, nema policijskog časa - već se život, rad i kretanje odvija na način primjeren aktuelnoj opasnosti i zaštiti zdravlja i života građana, uz mogućnost svakodnevnog kretanja svakog radnog dana od 05-19h, i subotom do 05-13 časova. Takođe, propisani su i izuzeci u vremenu zabrane, radi ostvarivanja djelatnosti od javnog interesa.
Ukazujemo da Nacionalno koordinaciono tijelo i Ministarstvo zdravlja sve mjere donose osluškujući i procjenjujući zabrinutost građana, i rukovodeći se isključivo interesom njihovog zdravlja.
Zbog toga smatramo da nije vrijeme za politiku, nego za dosljednu zaštitu zdravlja i života svakog građanina i njegove porodice.
Ako neki politički subjekt ne može da se prepozna kao dio ovog sveobuhvatnog, odgovornog i humanog procesa, u kojem, vjerujemo, svi treba da budemo jedno i zajedno, ostaju mu na raspolaganju pravna sredstva i sudovi, kao mogućnost provjere da li su odluke Ministarstva zdravlja zasnovane na Ustavu i zakonu.
Posjeta : 35