0
Konferencija ministara pravde Zapadnog Balkana danas u Tirani
Za očuvanje nezavisnosti - ključna odgovornost!

    - Pravni i institucionalni okvir, koji garantuju nezavisnost pravosudne grane vlasti u Crnoj Gori, podrazumijeva visok stepen odgovornosti svakog nosioca pravosudne funkcije pojedinačno. Opravdano je očekivanje građana da tužioci i sudije treba beskompromisno da štite pravni poredak Crne Gore i to je jedini put ka izgradnji povjerenja u sudsku i tužilačku organizaciju. Ukoliko odgovornost pravosuđa ne bude značajno osnažena, zabrinutost građana za ukupan uspjeh reformi će opravdano rasti. S toga, pravosuđe je dužno da blagovremeno i efikasno pruži odgovore na takve izazove - saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin na konferenciji ministara pravde Zapadnog Balkana danas u Tirani.

Tokom konferencije, koju su organizovali Ministarstvo pravde Republike Albanije i Savjet za regionalnu saradnju, ministri pravde, visoki zvaničnici i eksperti iz oblasti vladavine prava iz zemalja Zapadnog Balkana razgovarali su o ključnim izazovima u ispunjavanju evropskih standarda, unaprjeđenju vladavine prava i jačanju regionalne pravosudne saradnje.
Potpredsjednik Pažin je naglasio da visok stepen nezavisnosti, koju u sistemu vlasti u Crnoj Gori uživa pravosuđe, sa sobom nosi i posebnu vrstu odgovornosti za nepristrasno i nezavisno djelovanje svakog tužioca i sudije pojedinačno. Samo na taj način može se graditi povjerenje u pravosudni sistem.
Podsjetio je da je realizacijom prethodne strategije reforme pravosuđa, kroz usvajanje amandmana na Ustav i unapređenje zakonodavstva, značajno ojačana nezavisnost crnogorskog pravosuđa. Pažin je apostrofirao da nastavak reforme pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija, što je Vlada potvrdila i usvajanjem Strategije za naredni trogodišnji period.
- Veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema unaprijediće kvalitet poštovanja ljudskih prava i vladavine prava, dok jačanje dostupnosti i transparentnosti pravosudnih institucija u narednom periodu treba da rezultira adekvatnim stepenom povjerenja građana u pravosuđe - saopštio je potpredsjednik Pažin.
Na drugom, ekspertskom panelu, posvećenom dizajniranju, sprovođenju i praćenju pravosudne reforme u Regionu govorio je Nikola B. Šaranović, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde. On je podsjetio da je Savjet EU u zaključcima o proširenju i stabilizaciji i asocijaciji konstatovao da je u Crnoj Gori institucionalni okvir potpun i da je pravni okvir dobrim dijelom uspostavljen, a da je od ključnog značaja da čitav sistem vladavine prava donese opipljive i održive rezultate.
Šaranović je posebno predstavio saradnju na evropskim projektima u procesu ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, pravosudnu saradnju sa državama Regiona, kao i učešće crnogorskih institucija u radu evropskih pravosudnih mreža. Podsjetio je i da je Crna Gora prva zemlja kandidat na koju je primijenjen novi pristup u pregovorima, kao i da je naša država spremna da iskustvo iz prve ruke prenese na druge države kandidate sa Zapadnog Balkana.
Posjeta : 316