1
Izložba slika Selvera Kardovića “Fermen” u KIC “Budo Tomović”
Umjetnik miri - san i javu!

       - Kao da, u sve dramatičnijem previranju protivrječnosti, koje u sebi nosi savremeno društvo, Kardović suptino sugeriše, da je svijet jedno, a čovjek drugo. Između estetike forme i estetike sadržine Kardović kao da je bliži ovoj drugoj koja miri san i javu kao elemente integralnog života, posmatrajući ih u svjetlosti uzajamnih funkcija. Kardović, praveći zaokret ka tradicionalnom, okreće se poetskoj realnosti, to jest, metafizičkoj umjetnosti. Njegova platna iz ciklusa “Fermen” ispunjena su mističnom svjetlošću, gdje su teme, u kadifastoj polutami, stilizovane na moderan, rafiniran način…- zapisao je” dr Milun Lutovac o izložbi slika Selvera Kardovića “Fermen”, koja će sjutra od 19 biti otvorena u izložbenom holu Kulturno - informativnog centra “Budo Tomović”.


Posjeta : 201