1
U galeriji "CentreVille Hotel & Experiences"
Akvareli Monike Dukaj!

       - U mojim kulinarskim receptima postoji original i koliko god puta da ga ponavljam, neće biti potpuno isti. Baš tako je i sa akvarelom i umjetnošću uopšte, ne može se ponoviti isti rad jer postoji samo jedan original - ističe Monika Dukaj, umjetnica čija izložba slika kojom je specijalizirala na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran “Uloga žene u savremenom društvu” biće od sjutra do 31. organizovana u galeriji "CentreVille Hotel & Experiences".

- Ova serija od 365 akvarel radova koja predstavlja posuđe, afirmiše i vraća dostojanstvo rutinskom, svakodnevnom životu žena, koji zatijeva punu posvećenost. Tehnika akvarel podrazumijeva pažljivo planiranje. Greške je teško ispraviti i nosi dozu nepredvidljivosti - zapisano je o izložbi.
Posjeta : 252