1
Zajednička izložba umjetnika Matka Kazelea i Petra Vujoševića
"Adriatik" u - galeriji "Centar"!

       - Mozaik kao samostalno umjetničko djelo datira još iz drevnih vremena sumerske umjetnosti. Danas, kada se na umjetnost može primijeniti Bourriaudov termin relaciona estetika, mozaik opstaje u savremenoj umjetničkoj praksi kao i druge slikarske tehnike. Zajednička izložba hrvatskog umjetnika Matka Kezelea i crnogorskog autora Petra Vujoševića zamišljena je kao neka vrsta dijaloga, s mogućnošću poređenja dva duktusa unutar ovog načina umjetničkog izraza - zapisala je istoričarka umjetnosti o radu umjetnika Matka Kazlea i Petra Vujoševića, čija će zajednička izložba "Adriatik" sjutra od 29 biti otvorena u galeriji Centar.

Matko Kezele, rođen je u Rijeci 1981. godine. Diplomirao je 2003. godine u Spilimbergu na "Scuola mosaicisti del Friuli" gdje pod okriljem stručnih profesora predavača razvija interese i vještine na području mozaika. Od 2007. godine bavi se restauracijom mozaika, a među značajnije projekte ubraja obnovu mozaika umjetnika Ede Murtića, kipara Ivana Rendića te brojnih restauracija antičkih mozaika na području hrvatskog primorja. Za udrugu A.na.nas. iz Rijeke vodio je radionice mozaika za učenike osnovnih škola te je s istom udrugom organizator i osnivač Biennalea mozaika Rijeka, međunarodni projekt koji okuplja umjetnike iz raznih umjetničkih područja. Od 2014. godine vodi artlab Kiwi Creative space, prostor za kreativno izražavanje koje dijeli s nekolicinom umjetnika različitih umjetničkih praksi. Član je međunarodne udruge MOSAIZM koja ubraja deset Europskih mozaičara sa sjedištem u Toursu u Francuskoj. Članovi udruge promoviraju suvremenu tehniku mozaika i bave se restauracijom mozaika 19. i 20. stoljeća. Više je puta izlagao samostalno ili na skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je HDLU Rijeka. Živi i radi u Rijeci.
Petar Vujošević rođen je u Nikšiću 1959. Živi i radi kao samostalni likovni umjetnik u Baru i Beogradu. Autor je i osnivač Beogradskog festivala mozaika održanog 2016. i 2018. godine. Osnovao i vodio Festival umjetnosti Virski u Baru i Virpazaru 2015. i 2016. godine.Već 13 godina u Beogradu organizuje izložbu Mozaik malog formata.Realizovao 4 projekta kao likovni program ljetnjeg festivala Barski ljetopis : Kamen je znamen, Legenda o gvožđu, Da, voda i Jedan drugi svijet).Osnovao sa troje mozaičara 2001. godine grupu Ametist, sa kojom je do 2014. organizovao 37 izložbi kroz 7 velikih projekata. Osnovao Ljetnju školu mozaika koju vodi u Baru već šest godina za redom. U Beogradu je organizovao školu mozaika Kamen i lom. Magistrirao je 1992. slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i diplomirao žurnalistiku1985. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Izlagao na 15 samostalnih i preko 150 kolektivnih izložbi. Vodio je veći broj radionica mozaika i održao više predavanja o mozaiku. Povremeno objavljuje članke i kritike u dnevnim novinama i časopisima.
Posjeta : 451