2
Predsjednik Vlade Crne Gore na konferenciji povodom završetka projekta „Ka preduzetničko-inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori”
Za ekonomiju baziranu - na znanju i inovacijama!

    - Crna Gora će razvijati ekonomiju baziranu na znanju i inovacijama, a istovremeno će raditi i na zaustavljanju odlaska talentovanih u druge zemlje, kazao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na konferenciji povodom završetka projekta „Ka preduzetničko-inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori”.

- Crna Gora može da razvija ovu ekonomiju budućnosti. Ne samo da može, već treba i mora da se drži tog puta. Trenutno ovaj segment naše privrede nije na nivou na kojem bismo to željeli, međutim mogućnosti i šanse koji postoje na tržištu su veoma atraktivne za mnoge talentovane preduzetnike i istraživače - rekao je premijer.
- Paralelno sa razvojem, dodao je on, radićemo da zaustavimo odlazak talenata u druge zemlje, iz kojih je poslovanje na međunarodnom planu lakše. Inovativni i mladi preduzetnici, posebno u oblasti informacionih tehnologija, kao i stariji, iskusniji inovatori i istraživači – već traže bolje uslove za realizaciju svojih ideja u Crnoj Gori: “Sa ovog događaja poručujem da ćemo ih obezbijediti, kako bismo dobili novu vitalnu energiju za našu privredu”.
Podsjetivši na podatke Monstata o rastu ekonomije od 4,9 odsto za prošlu godinu, te ukazavši na porast proizvodnje u većem broju privrednih djelatnosti uz povećanje izvoza, premijer je kazao da imamo realne osnove za optimizam. On je istakao da je jedan od prioriteta Vlade unapređenje poslovnog ambijenta za rast i širenje biznisa zasnovanog na znanju, a uz pomoć naših partnera iz EU.
- Vlada je napravila precizan plan. Usvojili smo Program podsticanja inovativnih startapova, koji se uveliko oslanja na projekat koji nas je danas ovdje okupio. Radićemo na kreiranju konkretnih povoljnih zakonodavnih uslova – kao što su poreske olakšice, kraće administrativne procedure i bolja zaštita intelektualne svojine; kao i na kreiranju novih finansijskih instrumenata koji će usmjeravati djelatnost biznisa ka perspektivnim inovacijama i onima koje pomažu u rješavanju naših lokalnih problema i izazova - rekao je predsjednik Vlade.
On je dodao da je neophodno raditi i na mijenjanju kulture rada koja mora biti ojačana na svaki način – kroz neformalno obrazovanje, medije, pa i preduzetnički pristup same administracije, državne i lokalne.
- Od početka godine sprovodimo Program koji smo usvojili – uskoro će uz podršku Svjetske banke biti angažovani stručnjaci koji će raditi na izradi novog, modernog zakonodavnog okvira za podsticanje inovativnih biznisa putem fiskalnih i drugih mjera. Najvažnije, osnovali smo centralnu instituciju našeg ekosistema – Naučno-tehnološki park Crne Gore - kazao je premijer Marković.
U ovom poslu, istakao je on, ključna su partnerstva i precizirao da smo ih uspostavili na nacionalnom planu, što pokazuje i današnji događaj. Primjeri biznisa i kvalitetnih primijenjenih istraživačkih projekata treba da postanu vidljivi uzori i za druge tokove naše ekonomije.
- Ovu tranziciju nije lako ostvariti – nekim zapadnim zemljama za to je trebalo više od 20 godina. Mi možemo koristiti njihova znanja i iskustva – kako bi naša tranzicija bila što brža i uspješnija - kazao je predsjednik Vlade Crne Gore.
Posjeta : 412