2
Krivična prijava protiv N.Š, zaposlene u ZIKS
Uzimala od pazara - prodavnice i kantine!

       Policijski službenici Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su, u saradnji sa službenicima ZIKS, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici danas podnijeli krivičnu prijavu protiv N.Š, zaposlene u ZIKS, zbog osnovane sumnje da je počinila koruptivno krivično djelo pronevjera u produženom trajanju.

Policija je u saradnji sa ZIKS došla do činjenica koje ukazuju na sumnju da je N.Š. počinila KD pronevjera u produženom trajanju na način što je u svojstvu lica zaposlenog na mjestu samostalna referentkinja – blagajnik u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, u periodu od 06.09.2016. do 18.06.2018. godine, prisvojila novčana sredstva koja su joj bila povjerena na radu u iznosu od 9.408,70 eura.
Radi se o novčanim sredstvima koja ZIKS prihoduje na osnovu poslovanja kantine i prodavnice, a koja je N.Š, kao se sumnja, uplaćivala na račun ZIKS u umanjenom iznosu dok je ostala sredstva po tom osnovu u navedenom iznosu prisvojila.
Posjeta : 282