2
Predsjednik Vlade Crne Gore sa predstavnicima stranih investitora
Otvorili - 9 000 radnih mjesta!

      - Rezultati rada Vlade doveli su do toga da imamo otvorenih 9.000 radnih mjesta. Nijesmo mogli do skoro da govorimo uopšte o otvaranju, a ne o ovakvom broju. To je fantastičan rezultat. To je smanjenje stope nezaposlenosti od 4% po evidenciji Zavoda za zapošljavanje, dakle administrativnoj koja nije baš pouzdana jer sadrži podatke koji ne daju realnu sliku, a 4,6 % pad stope nezaposlenosti po anketnoj evidenciji. Sad je nezaposlenost na nivou 14,4 %, a u decembru 2017. je bila preko 21% i po jednoj i po drugoj evidenciji - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na susretu sa predstavnicima stranih investitora.

- Kada sam preuzeo dužnost predsjednika Vlade, kada sam se suočio sa tim bilo je više razloga da vjerujem da nećemo uspjeti nego da ćemo uspjeti prevazići postojeće probleme. Danas ipak mogu da kažem da smo uspjeli, da smo, kako bismo mi u Crnoj Gori rekli, ´stali na zelenu granu´, da smo obezbijedili pozitivan trend, da smo uhvatili priliku koja nam se pružila i da smo dali ozbiljan odgovor na sve izazove o kojima smo govorili - ukazao je crnogorski premijer.
Osvrnuo se na napredak u oblasti evropskih integracija i dodao da ćemo u decembru imati ukupno 32 otvorena poglavlja jer smo dobili informaciju da će u decembru biti otvoreno Poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine. Ukazao je i na činjenicu da smo kao članica NATO-a pokazali da smo sposobni da preuzmemo obaveze iz Alijanse i da ih izvršavamo.
Crna Gora je, istakao je predsjednik Marković, izvoznik sveukupne stabilnosti.
Predsjednik Vlade je rekao da su Vladine politike rezultirale visokim ekonomskim rastom prema kojem rast u ovoj godini prema najpesimističjim procjenama ne može biti manji od 4,1%.
Govoreći i o uspjesima Vlade premijer je posebno istakao punjenje budžeta.
- Na dan 16. novembra, naplaćeno je preko 170 miliona eura više nego u istom periodu prethodne godine. To je ozbiljan rezultat. Naplata budžetskih prihoda je iznad plana i vjerujem da će takav trend na kraju godine rezultirati smanjenjem deficita na 3,2% za 2018, a podsjećam da je na kraju 2017 bio 5,7 %“ – rekao je premijer na sastanku sa predstavnicima stranih investitora.

Posjeta : 537