1
Uz podršku Ministarstva sporta, otvoren drugi Sajam mladih preduzetnika Crne Gore
Unaprijeđuju svijest mladih - o biznisu!

       - Ministarstvo sporta od osnivanja pruža kontinuiranu podršku omladinskim organizacijama u sprovođenju inovativnih projekata za mlade. Samo u ovoj godini podržali smo 86 omladinskih projekata u skladu sa prioritetima iz Strategije za mlade, od kojih 17 projekata imaju za cilj da podstaknu mlade da se bave preduzetništvom, kao i da budu informisani o njihovim pravima na radu, mogućnostima sticanja zaposlenja i razvoja karijere. Jedan od tih projekata je i projekat Unije mladih preduzetnika koji će unaprijediti svijest mladih o preduzetništvu i mogućnostima za pokretanje biznisa - istakao je ministar sporta Nikola Janović otvarajući drugi Sajam mladih preduzetnika Crne Gore. koji je organizovala Unija mladih preduzetnika, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.

U sklopu Sajma, prikazan je i film ´´A što ne bi mogli?´´ čiju izradu je takođe finansijski podržalo Ministarstvo sporta. Film je izrađen u cilju jačanja motivacije i ličnih kapaciteta mladih koji namjeravaju da pokrenu svoj biznis, kao i unapređenju informisanosti mladih o preduzetništvu.
Ovogodišnji Sajam još jedna je prilika da mladi preduzetnici predstave svoje biznise, promovišu preduzetništvo i ostvare kontakte sa potencijalnim klijentima, a ministar Janović je poručio da mladi istraju u svojim idejama, a da će Ministarstvo sporta biti uvijek tu da im pruži podršku i nastavi da radi sa mladima i za mlade.
Posjeta : 326