1
CB Podgorica podnio krivičnu prijavu protiv oca petnaestogodišnje ćerke
Tjerao je - na prosjačenje!

       Službenici Uprave policije MUP – Centra bezbjednosti Podgorica su operativnim radom otkrili slučaj trgovine ljudima koja je izvršena na štetu maloljetne petnaestogodišnje djevojčice prisiljavanjem na prosjačenje. Protiv oca djevojčice, koji je osumnjičen da je izvršio ovo krivično djelo, je podnijeta krivična prijava. Djevojčica je smještena u sklonište i obezbijeđena joj je pravna zaštita.
CB Podgorica je krivičnu prijavu protiv oca djevojčice, A.S, nadležnom tužiocu podnio danas, a krivičnom prijavom on se tereti da je na štetu svoje petnaestogodišnje ćerke počinio krivično djelo trgovina ljudima.

Žrtva ovog krivičnog djela, maloljetna djevojčica, identifikovana je prije dva dana, na osnovu operativnih saznanja CB Podgorica i aktivnosti koje su policijski službenici potom preduzeli. Od djevojčice je uzeta izjava, a o prikupljenim saznanjima je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici a potom i državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je i kvalifikovao djelo.
Kriminalistička obrada koju su policijski službenici sproveli upućuje na sumnju da se 15-togodišnja djevojčica u dužem periodu, pod fizičkom silom, prijetnjom i prinudom od strane svog oca A.S, bavila prosjačenjem na teritoriji Glavnog grada Podgorica, a za račun i interes svog oca i drugih za sada nepoznatih lica na čijoj se identifikaciji radi.
S obzirom da je maloljetna djevojčica do sada u više navrata pretrpjela fizičko nasilje, iz bezbjednosnih razloga sklonjena je u Nacionalno sklonište za žrtve trgovine ljudima koje egzistira u okviru Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, dok je za A.S. raspisana potjernica.
Tokom preduzimanja mjera i radnji na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela kao i da bi djevojčica bila adekvatno zbrinuta i da bi joj se obezbijedila pravna zaštita, kroz multidisciplinarni pristup, shodno standardima i operativnim procedurama, angažovani su Centar sa socijalni rad, čODT u Podgorici, VDT u Podgorici kao i Nacionalno sklonište za žrtve trgovine ljudima.
Uprava policije će u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima i institucijama nastaviti sa aktivnostima na rasvjetljavanju svih oblika trgovine ljudima i svih krivičnih djela i prekršaja povezanih sa prosjačenjem, što je u skladu i sa nacionalnim i bezbjednosnim prioritetima i preporukama međunarodnih partnera u okviru poglavlja 23 i 24.
Posjeta : 318