1
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Nastaviti pregovore - o "Mediteranu"!

    Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmotrio je Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa „Mediteran” Žabljak i naložio Tenderskoj komisiji da nastavi pregovore.

Tender za turističku valorizaciju lokaliteta bivše vojno-tustičkog kompleksa „Mediteran”, Žabljak raspisan je 5. decembra 2013. godine, ali su rokovi za podnošenje ponuda više puta produžavani usljed nedostatka značajnog interesovanja investitora.
Na javni poziv objavljen 13. septembra 2017. godine javio se konzorcijum koji čine „CG SKI doo“ Žabljak i „Baltic International Tradinga“ iz Talina, Estonija sa ponudom zakupa na 30 godina i izgradnjom hotelskog rizorta kategodine pet zvjezdica pri čemu je vrijednost ukupne investicije 5,4 miliona eura.
Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera AD - Budva za davanje saglasnosti na Aneks br. 2. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Data je saglasnost na Aneks kojim se dopunjuju odredbe Ugovora vezane za završetak radova na objektu „A“ Hotelskog kompleksa „Crystal Riviera“ tako što je rok za završetak radova pomjeren na 25. decembar 2018. godine.
Na sjednici je razmotren Izvještaj o rezultatima pregovora za izbor pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta po kriterijumima iz pozivnog pisma za izbor pravnog i finansijskog savjetnika, sa Odlukom o izboru pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije i Predlogom ugovora o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije.
Savjet je prihvatio Ugovor o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije i ovlastio predsjednika Tenderske komisije za valorizaiju turističkih lokaliteta Pavla Radulovića da u ime Savjeta potpiše sa kompanijom „Deloitte doo“, Beograd, Republika Srbija, Ugovor o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije za valorizaiju turističkih lokaliteta sa kompanijom.




Posjeta : 373