0
Predsjedništvo "Socijaldemokrata Crne Gore" o daljem razvoju "Aerodroma Crne Gore"
Koncesije nepovoljne - uzlet uz kredit!

- Bilo je za očekivati da će, osim koncesionog modela, Ministartsvo prezentirati i alternativne modele daljeg razvoja Aerodroma, kako bi se kroz jasnu komparaciju pokazalo koji je optimalan. Međutim, kako se to nažalost nije desilo, Socijaldemokrate su uradile ozbiljnu finansijsku analizu koja kroz 9 scenarija pokazuje da Aerodromi CG mogu sami da uzmu kredit, investiraju 105 miliona eura na oba aerodroma za izgradnju novih terminala i rekonstrukciju i proširenje manevarskih površina, uredno vraćaju kredit i da u narednih 25 godina po osnovu izdvajanja iz neto profita u državni budžet uplate od 300 do 700 miliona; od poreza na dobit država će prihodovati od 40 do 100 miliona eura i još oko 100 miliona eura od drugih poreza, doprinosa i raznih taksi - naglasio je Ivan Brajović, predsjednik "Socijaldemokrata Crne Gore", poslije današnje sjednice Predsjedništva ove partije na kojoj je razmatrano pitanje pitanja daljeg razvoja "Aerodroma Crne Gore".

Aerodromi CG, iz godine u godinu potvrđuju svojim rezultatima da su jedno od najuspješnijih državnih preduzeća. godina bila je najbolja u istoriji preduzeća kada je u pitanju ostvareni promet i putnika i aviona. Za prvih 7 mjeseci ove godine postignuti su još bolji rezultati, jer je opsluženo 12% više putnika , 9% više aviona i ostvarena za 25% veća dobit u odnosu na isti period 2017. Ako posmatramo aerodrome glavnih gradova regiona, u 2017. Aerodrom Podgorica je imao najveći rast u broju putnika i u broju novih linija.
Drago nam je što konačno više niko da pominje priču oko privatizacije Aerodroma CG, što je svakako velika zasluga Socijaldemokrata. Diskusija oko modela daljeg razvoja Aerodroma nije od juče, već traje duži niz godina, ali sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da se mi, Socijaldemokrate, svo vrijeme dosljedno držimo svojih principa i vizije kada je u pitanju potreba konstatnog razvoja ovog resursa.
Što se tiče ponudjenih koncesionih dokumenata, ona su očigledno nezakonita i neprecizna po više osnova (Zakon o koncesijama, Zakon o državnoj imovini, Zakon o radu, Zakon o vazdušnom saobraćaju, Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje sertifikata operatoru aerodrome i dr.). Ona su nepovoljna, ekonomski neopravdana i sadrže elemente koji ih mogu činiti štetnim po državne interese, odnosno koji u najboljoj vjeri ne štite interese države.
   Nije trebalo ni krenuti u proceduru davanja koncesije, a da pritom nije tačno definisano što je predmet koncesije, jer imovinsko pravni odnosi nad imovinom koja se daje u koncesiju nisu riješeni. To ne samo da nije zakonito, već je u suprotnosti i sa elementarnom logikom.
Prije pokretanja procedure davanja koncesije, neophodno je bilo uraditi i procjenu vrijednosti imovine, jer je između ostalog ona shodno zakonskim propisima jedan od kriterijuma za odredjivanje minimalne koncesione naknade, odnosno vrijednosti ulaganja. Stoga smatramo da bi odsustvo procjene bila klasična povreda Zakona. Podsjećamo da je prethodna procjena imovine Aerodroma, ali bez procjene vrijednosti biznisa, urađena prije 6 godina i iznosila je 101.500.000 eura i služila samo za potrebe transformacije Aerodroma iz Javnog preduzeća u AD i takva napomena postoji na tom dokumenta. Smatramo da je neophodna cjelovita procjena sadašnje vrijednosti, koja uključuje materijalnu I nematerijalnu imovinu (brend, prava intelektualne i industrijske svojine, tržišni potencijal i dr.) Važno je napomenuti i da Zakon o državnoj imovini predvidja obaveznu procjenu vrijednosti državne imovine u slučaju njenog davanja na korišćenje, a u odnosu na visinu procijenjene vrijednosti imovine, utvrdjuje se i nadležnost (Vlade ili Skupštine) za davanje koncesije, bez obzira na dužinu trajanja koncesije.
   Podsjećamo da je predloženi Ugovor o koncesiji tripartitan tj.Vlada kao Koncedent, Koncesionar i Finansijer kao Sponzor, što ga već u startu čini nezakonitim, jer Zakon propisuje zaključenje Ugovora o koncesiji isključivo izmedju Koncedenta i Koncesionara.
   Ključni argumenti za opravdanost koncesionog modela se zasnivaju na potpuno neuvjerljivoj i paušalnoj analizi ekonomske opravdanosti investicije, bez definisanih ciljeva i osnovnih parametara, što je takođe suprotno Zakonu o koncesijama. Posebno naglašavamo, da se od građana kriju ključni ulazni parametri u navedenoj analizi.
   Predloženim modelom se ugrožava opstanak nacionalne aviokompanije, Montenegro airlines-a i suštinski limitira razvoj drugih potencijalnih aerodroma u Beranama, Ulcinju i Nikšiću.
Ne postoji u ponudjenim dokumentima jasna struktura predviđenih investicija i strategija daljeg razvoja dostupnosti CG kao turističke destinacije.
Predlog transfera i otpuštanja radnika je u suprotnosti sa Zakonom o radu i Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje sertifikata operatoru aerodroma. U tom smislu, od izuzetnog je značaja da se u cilju adekvatnog obezbjedjenja prava zaposlenih odmah potpiše već usaglašeni Kolektivni ugovor izmedju Aerodroma Crne Gore i Sindikata.
- jasno poručujemo da nas uopšte ne interesuje sada već očigledno svođenje cijele priče oko valorizacije jednog od strateški najvažnijih resursa na to hoćemo ili nećemo napustiti Vladu, jer smo isključivo fokusirani na pronalaženje optimalnog modela daljeg razvoja ACG. Ne želimo da trošimo dragocjeno vrijeme na usmjeravanje gotovo cijele diskusije na dnevnopolitička paušalna i prazna prepucavanja, koja možda nekome donose sitne poene ali od kojih svakako građani nemaju nikakve koristi. Zato ćemo kroz participaciju na svim nivoima odlučivanja u Vladi i u Skupštini, uraditi sve da u periodu koji je pred nama ubijedimo naše koalicione partnere, ali i čini nam se jedan očigledno manji dio javnosti koji prednost daje koncesiji, da je naš predlog daleko bolji po državu od predloženog modela koncesije.
Uostalom, nijesmo i nećemo nikada biti sebični stavljajući partijski ispred opšteg društvenog odnosno javnog interesa, ali dok je ovakva ponuda ministartsva na stolu mi smo ubijeđeni da je model koji mi predlažemo daleko bolji po državu, odnosno njene građane. U krajnjem, nisu apriori Socijaldemokrate protiv bilo kojeg modela, jer bi to bio odraz površnosti, neozbiljnosti i neodgovornosti, ali smo beskompromisni u odluci da podržimo samo onaj koji građanima CG obezbjeđuje veću društveno-ekonomsku korist.
I da smo još jasniji, a povodom određenih špekulacija, Socijaldemokrate se uopšte ne plaše izbora u bilo kom trenutku jer bi upravo mi bili njihovi najveći pobjednici, imajući na umu da podrška nama konstantno raste i da je samo za godinu i po dana od parlamentarnih izbora duplirana. Ali postavljamo jednostavno pitanje, a što poslije eventualnih vanrednih izbora, mi bi bili jači a samim tim i vladajuća koalicija i opet bi imali iste dileme oko modela daljeg razvoja Aerodroma.
Zato još jednom pozivamo sve relevantne društvene aktere (političke partije, medije, NVO, razne eksperte, analitičare i dr.), da umjesto gubljenja vremena na politikanske opservacije, sve svoje potencijale iskoristimo u definisanju optimalnog modela daljeg razvoja Aerodroma CG, kao jedne od ključnih karika u kreiranju brenda CG kao turističe i biznis destinacije.
- Konačno, ovo je izuzetno važno razvojno državno pitanje o kome se mora voditi diskusija u Skupštini Crne Gore, na čemu ću ja kao njen predsjednik posebno insistirati - zaključio je Brajović.

Posjeta : 375