1
Glavni grad
MANS manipuliše - protiv gradonačelnika!

- Nedobronamjerni navodi MANS kreirani su kako bi se nanijela lična i porfesionalna šteta gradonačelniku Vukoviću i da su, po svemu sudeći, plasirani za potrebu dnevno-političke kampanje - saopšteno je iz Glavnog grada, uz napomenu:
- Ovlašćeni službenici Agencije za sprječavanje korupcije, po službenoj dužnosti, izvršili su kontrolu i nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku izbora koji će biti održani 23. oktobra 2022. godine i utvrdili da je Glavni grad u potpunosti ispoštovao sve odredbe pomenutog zakona.

- Podsjećamo da se jednokratne novčane pomoći dodjeljuju u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima za korišćenje tekuće i stalne budžetske rezerve, kojom se definiše za koje namjene se mogu izdvojiti ova sredstva, koja je njihova visina, kome se mogu dodijeliti, koliko često i pod kojim uslovima. Za svaku pomoć, pojedinčano, nadležna komisija ocjenjuje valjanost dokumentacije, te donosi zaključak na osnovu kojeg se vrši isplata pomoći.
Najbolji dokaz da ne postoji nikakva zloupotreba, niti namjera da se budžet zloupotrijebi, jeste taj da su 2019. godine na stavci “Tekuća budžetska rezerva” iz koje se isplaćuju pomoći, planirana sredstva u 2019. godini bila 250.000 eura, od čega je ostvareno 99%, 2020. godine koja se takođe smatrala izbornom 219.460 eura, od čega je ostvareno 86%, 2021. godine 235.000, od čega je ostvareno 98%, a da je ove godine planirano svega 200.000 na ovoj stavci i da je do sada ostvareno nešto preko 75%, iako je u toku 10. mjesec u godini.
Posjeta : 114