1
Iz intervju predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za TVCG
Nepokolebljivo nastaviti - usvajanje evropskih vrijednosti!

       - Trinaesti jul nam je najvažnija tema, tema svih naših tema. Uvijek je lijepo i dobro kada želimo dobro svojoj kući, ali moramo znati kako se čini dobro svojoj kući. Da bi Crna Gora mogla da bude onakva kakvom je svi vidimo, ona mora ostati čvrsto utemeljjena na antifašizmu. To je posebno potrebno potencirati danas kada su fašističke aveti podigle glavu, ne toliko u Crnoj Gori koliko na nekim širim meridijanima, na nekim mnogo važnijim adresama. Crna Gora mora ostati istrajna u ostvarivabju koncepta građanskog društva. Prvi put kada Crna Gora zabasa ka nekoj alternativi, kada bi izgledala kao konfederacija nacionalnih zajednica Crne Gore, to bi bio njen kraj. Crna Gora jedino može opstati kao građansko društvo. Ako sebi želi dobro, Crna Gora nepokolebljivo nastaviti usvajanje evropskih vrijednosti - naglasio je predsjeddnikk Crne Gore Milo Đukanović u intervjuu za TV Crne Gore.

- Sporedno je pitanje ne samo kada ćemo biti članica EU, mmožemo biti za dvije, tri godine, nego je sporedno i pitanje da li ćemo biti članica EU. Najvažnije pitenje za budućnost Crne Gore jeste da moramo biti utemeljeni na evropskom sistemu vrijednosti - na demokratiji, na vladavini prava, na poštovanju judskih prava, na tržišnoj ekonomiji. To je ono što nas svrstava u savez napredne Evrope danasTo je ono što opredjeljuje kada se treba izjasniti o agresiji na Ukrajinu i da ne pokazujemo diplomatsko umijeće time što ćemo biti neutralni prema tom pitanju. To nije diplomatsko umijeće, to je nemoral ako nijeste u stanju da kažete da ste protiv agresije. Ta agresija sjutra može biti u Crnoj Gori, u bilo kojoj evropskoj nezavisnoj državi. Ipak u Crnoj Gori imamo narastajući potencijal pripadnosti evropskom sistemu vrijednosti, narastajući potencijal demokratskog i ekonomskog razvoja. Optimista sam i vjerujem u takvu Crrnu Goru - ukazao je Đukanović.
Posjeta : 198