0
Piše: Aleksandar Saša Zeković, organizacioni koordinator GI 21. maj i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije
Bombaška afera na Crnu Goru!

    Dejana Vukšića profesionalno i stručno kritikujem od kada je postavljen za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB). Bilo je iluzorno očekivati da se oni koji su na vlast došli na talasu manipulacija, podrivanja nacionalne bezbjednosti i institucija, pod uticajem stranih službi mogu osloboditi tog uticaja i zemlju i sistem bezbjednosti uvesti u redovno stanje. Međutim, u ovom trenutku djeluje da je Vukšić žrtva sopstvene nelojalnosti prema zemlji i činjenice da je sistem bezbjednosti učinio previše izloženim nepovoljnom dejstvu faktora koji imaju za cilj destabilizaciju Crne Gore.

Svjedočimo svojevrsnoj specijalnoj psihološkoj političko-propagandnoj operaciji kako bi se uticalo na emocije, izazivala i širila panika, iscrpljivalo stanovništvo, podstaklo neraspoloženje prema crnogorskim institucijama. Bombaške prijetnje su uznemirile javnost. Štetno je ako ovi događaji ostanu nerasvijetljeni. To bi se moglo značajno odraziti na povjerenje javnosti u bezbjednosno-obavještajnu zajednicu i institucije sistema. Bez saradnje sa partnerskim službama ne očekujem da budu zaustavljane ove manipulacije, niti identifikovani i procesuirani odgovorni.
Bombaška afera koja drma Crnu Goru nije nastupila iznenada. Obavještajno i političko djelovanje Rusije i Srbije u Crnoj Gori je prilično zanemaren problem. Rusija i Srbija, djelujući i preko Srpske pravoslavne crkve, su države koje najviše pokušavaju uticati na donošenje odluka u Crnoj Gori. Izbor nove vlade ukazuje i da bi se moglo napokon ozbiljnije poraditi na smanjenju njihovog snažnog uticaja. Kako Krivokapić i njegovi “pustolovni ministri” broje posljednje dane u Vladi tako se pojačavaju psihološke i propagandne aktivnosti.

Aleksandar Saša Zeković

Pojavljivanje Vladislava Pozdnjakova nije slučajno niti turističko. Nije se dogodilo mimo znanja (dijela) vlasti. Ugostile su ga određena vladajuća pravoslavna bratstva kao što su prije godinu dana, mada mnogo transparentnije, vladajuće partije ukazale gostoprimstvo Stevanu Simijanoviću, lažnom američkom diplomati, koji je bio povezan sa pojedincima iz još aktuelne Vlade i određenim desničarskim grupama. Zbog profesionalnog postupanja prema Simijanoviću ubrzo je smijenjeno nekoliko policijskih starješina (kao povod su iskorišćene političke manipulacije jednog mladića iz Nikšića).
Slučaj Simijanović je uticao da starješine i policijski službenici potpuno zakažu u slučaju Pozdnjakov jer su se uplašili odmazde političara. Ispostavilo se da Crna Gora ima tolerantan odnos prema desničarskim i ekstremističkim organizacijama. Aktuelna vlast je veću pažnju posvetila namjernom predstavljanju svojih kritičara kao ekstremista nego što se borila protiv stvarnih, realnih, prijetnji i planiranju i preduzimanju, tim povodom, zaštitnih mjera.
Prijavu protiv Pozdnjakova, u ime Građanske inicijative 21. maj, podnio sam 15. marta, pa dopunu 18. marta. 2022. godine. Odgovorno tvrdim da su službenici bezbjednosnog sektora površno i nezainteresovano pristupili po ovoj prijavi. Utisak je da postoji naređenje, naročito u domenu nadležnosti Centra bezbjednosti (CB) Podgorica, da sve što prijavi Zeković ne treba uzimati za ozbiljno, a rad po prijavama lažirati i produžavati koliko je god moguće i potrebno.
To se potvrdilo i u slučaju Pozdnjakov.
Tvrdim, i za to imam dokaze, da moje prijave i materijal na koji sam ukazao uopšte nijesu ni pročitali i razmotrili do kraja. Nijednom nijesam pozvan od strane policije ili tužilaštva da pružim određena pojašanjenja ili pomoć oko selektovanja i analiziranja podataka na koje sam ukazao.
Po mojoj prijavi postupala je, zamislite, stanica policije za javni i red i mir. Sve se svelo na to kao da su se jedan branitelj ljudskih prava i neki međunarodni ekstremista, čije je djelovanje zabranjeno čak i u Putinovoj Rusiji, pobili u berbernici ko će prije na brijanje.
Nakon protoka vremena, propuštenih i/li neblagovremeno sprovedenih operativnih radnji, kad su se prilike i događaji usložili, problematika na koju sam ukazao shvata se ozbiljnije i preuzimaju je nadležni za terorizam u policiji i tužilaštvu.
Postupanje po mojoj prijavi od 15. odnosno 18. marta 2022. godine, kojim povodom sam imao i više javnih veoma konkretnih nastupa, je bilo površno i bez prethodno detaljno izvršenih provjera i utvrđenih činjenica.
Stanica policije za javni red i mir je upoznala Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici bez, ponavljam, prethodno izvršenih detaljnih provjera i prikupljenih podataka. Izostala je aktivnost kriminalističke policije koja je trebala biti uključena u ovaj slučaj zbog ekstremističkog ponašanja i djelovanja na međunarodnom nivou. U policiji niko nije kliknuo na priložene linkove koji su im pružali mogućniost da provjere moje navode ali i da prate, na dnevnoj osnovi, javne objave Pozdnjakova. Policija nije uzela u ozbir ni navode domaćih i regionalnih medija koji su tih dana intenzivno pisali o zabranjenoj organizaciji “Muška država”. Dodatno, zabrinjavajuće je što moja prijava protiv Pozdnjakova nije bila i jedina.
Kako je izostalo postupanje kriminalističke policije, tako je izostalo i postupanje Višeg državnog tužilaštva koje je zbog ozbiljnosti slučaja, kao viša tužilačka instanca, trebalo biti konsultovano.
Podaci koje je Uprava policije javno saopštila ne odgovaraju činjenicama. Znači, nijesu istiniti jer terenskih provjera gotovo i da nije bilo što nije teško dokazati.
Evo prvog primjera: Istog dana kada je državni tužilac u ODT u Podgorici informisao policiju da u mojoj prijavi nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, Pozdnjakov je objavio fotografije iz frizerskog salona u Podgorici na šta sam odmah ukazao Upravi policije i tužilaštvu. Policijski službenici do danas nijesu razgovarali sa osobljem te berbernice, nijesu izuzeli dostupne video zapise ali ni druge korisne podatke koji su u posjedu osoblja… Ali pazite javno tvrde da su obavili sve terenske provjere.
Evo i drugog primjera: Iz Uprave policije odnosno ipak preciznije CB Podgorica kažu: “Od strane službenika CB Podgorica u ulici Arsenija Boljevića broj 35. u naselju “Central Point” izvršene su terenske provjere kojom prilikom je konstatovano da je riječ o stambenoj zgradi sa više ulaza, da je većina stanova prazna i neuseljena, dok lice Pozdnjakov Vladislav nije poznato na navedenoj adresi”.


Posjeta : 109