1
Objedinjeni predmeti SDT i ODT
Pustili na slobodu - A.B. i S.Đ.!

- Ocijenjeno da nema osnovane sumnje da su A.B. i S.Đ. koji su prethodno, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici lišeni slobode, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, pa je dat nalog Specijalnom policijskom odjeljenju da se navedena lica puste na slobodu - saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo koje je objedinilio predmete SDT i ODT.
Istovremeno, SDI obavještava javnost da će Specijalno državno tužilaštvo u navedenom predmetu koji je objedinjen, nastaviti postupak izviđaja i prikupljanje neophodnih podataka i dokaza, i o rezultatu istih blagovremeno obavijestiti javnost.

U Specijalnom državnom tužilaštvu povodom krivične prijave poslanika M.M. formirani su spisi predmeta protiv Z.L., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. U toku izviđaja po navedenoj krivičnoj prijavi ovo tužilaštvo je prikupilo određene podatke i dokumentaciju. Po krivičnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova – Državnog sekretara R.M., koja je podnijeta 13.10.2021.godine protiv službenice Uprave policije S.I., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet koji je 14.10.2021.godine, nakon prikupljanja određenih podatka dostavilo ovom tužilaštvu radi ocjene da li postoji krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.
Postupajući po prijemu navedenih spisa, ovo tužilaštvo je preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti dalo nalog Specijalnom policijskom odjeljenju da uzme izjavu od E.B., te zatražilo određenu dokumentaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.
Posjeta : 6