2
Formirana radna grupa za izradu predloga Zakona o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz rudarske i metalske industrije
Ispravljanje nepravdi - činjenih tri decenije!

- Kako smo ovu godinu proglasili godinom socijalne pravde, ispravljanje nepravdi činjenih tri decenije ka ovim i drugim radnicima pokazuje spremnost ove Vlade da ispuni obećanje koje je dala pa će pravda napokon biti zadovoljena za više od 650 bivših radnika koji su zbog pokretanja stečajnog postupka bili primorani da napuste svoja radna mjesta. Ovi radnici i njihove porodice koje je prethodna vlast dovela na rub egzistencije na ovaj način će biti u situaciji da nakon mnogo godina poboljšaju svoj socijalni i ekonomski položaj - ukazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, kji je inicirao formiranje Radne grupe za izradu predloga Zakona o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz rudarske i metalske industrije.

Zakonom će biti precizirani kriterijumi, rokovi i dinamika isplate otpremnina ovim bivšim radnicima. Osnovni cilj koji će se postići ovim zakonskim rješenjem jeste da se obezbijedi jednakost svih grupa bivših radnika, na način što će otpremnine dobiti svi radnici iz sektora rudarske i metalske industrije.
Posjeta : 79