0
Dio projekta izgradnje Sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda
Gradu novi - pješački most!

- Poslije dužeg vremena dobijamo još jedan most u našem gradu, a znamo i na simboličkoj ravni i u funkcionalnom smislu šta znače mostovi, tako da smo ponosni na činjenicu što danas možemo to da konstatujemo. Most je dugačak 125m, širok je 6,5m, on je pješački i namijenjen biciklistima a prilagođen je i osobama sa invaliditetom. Važan je kao dio budućeg sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, jer se u trupu ovog mosta nalaze dvije kolektorske cijevi koje će služiti za prevođenje otpadnih voda sa jedne na drugu obalu Morače, odnosno od postojećeg ka budućem postrojenju - istakao je gradonačelnik Podgoricce dr Ivan Vuuković, koji je sa aradnicima i predstavnicima kompanije Bemax, danas je zvanično otvorio novi pješački most na Morači koji je dio projekta izgradnje Sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici. i dodao da slijede radovi na uređenju okolnog prostora,

On je dodao da slijede radovi na uređenju okolnog prostora, ali da je most čija vrijednost iznosi 1.900.000 eura od danas predat na upotrebu građanima.
- Neka nam je srećan praznik i neka nam je srećan most - zaključio je Vuković.
- Kada je u pitanju izgradnja samog postojenja radi se o vrlo složenom projektu. Pripremili smo tendersku dokumentaciju, a paralelno sa tim se potrudili da kod Zapadnobalkanskog investicionog okvira dobijemo dodatna sredstava za unapređenje samog postrojenja i dalje širenje mreže primarnih i sekundarnih kolektora, tako da ćemo samo raspisivanje tendera, zbog odeđenih opcionih varijanti, a zavisno od dodatnih izvora finansiranja realizovati na način da istovremeno možemo donijeti odluku o najpovoljnijem izvođaču i biti informisani o finalnoj odluci Zapadnobalkanskog investicionog okvira o dodjeli novih sredstava. Ovo je jedan od najvažnijih projekata u istoriji Glavnog grada i uvjeren sam da potvrđujemo da smo mu svakodnevno posvećeni i da ga realizujemo na jedan kvalitetan način - zaključio je Zamjenik gradonačelnika i šef implementacione jedinice za realizaciju projekta izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda Časlav Vešović.
- Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo dio ovakvog važnog projekta za Glavni grad. Nalazimo se na gradilištu cijevnog, pješačkog i biciklističkog mosta preko rijeke Morače dužine 125 metara, u kojem se nalaze dvije biciklističke staze, kolovozna staza, a opremljen je i savremenom rasvjetom. Primarna namjena mosta je transfer otpadnih voda sa postojećeg postrojenja na novo, buduće postrojenje u neposrednoj zoni KAP-a. Do sada su završeni svi radovi na samom mostu, ono što ostaje da se završi je uređenje terena i montažni elementi cjevovoda koji se nalaze u šahtama pored mosta. ‘’ zaključio je Jelovac i dodao da je ovim kompanija Bemax pokazala da je društveno odgovorna kompanija i da sve radove završava prije ugovorenog roka, kvalitetno i po pravilima struke - ukazao je inženjer kompanije "Bemax" Ivan Jelovac.
Posjeta : 281