0
Savjet za konkurentnost
Zajednički suzbiti - sivu ekonomiju!

       Suzbijanje sive ekonomije jedna je od tema koja zahtijeva odlučnost i zajedničko djelovanje privrede i državnih institucija. Potrebno je posebno se fokusirati na subjekte koji posluju na tržištu, a nisu registrovani - konstatovano je na prvoj sjednici Savjeta za konkurentnost.- Savjet je vrlo važna platforma za unapređenje i promociju dijaloga između javnog i privatnog sektora, i njen cilj je da koordinira svim poslovima koji se tiču jako važne reformske agende za unapređenje konkurentnosti privrede, a na benefit cjelokupnog društva - ukazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i dodao da je radi efikasnosti kroz reformu smanjen broj članova i po prvi put uključena i udruženja žena preduzetnika čime je ojačan rad Savjeta.
- Mi zaista moramo da prestanemo sa donošenjem zakona pa odmah nakon toga da počnemo iznova priču o unapređenju zakona koje smo donijeli, dajte da pametnije donosimo zakone, da ne ulazimo u ovo vrzino kolo u kojem smo već poslednjih 30 godina - dodao je Milatović i istakao da je potrebno iskoristiti ovu platformu kako bismo svi zajedno kreirali što bolja zakonska rješenja na korist privrede i cjelokupnog društva.
Posjeta : 127