2
Glavni grad donosi mjere za suzbijanje mogućeg širenja koronavirusa
Sistem 48 pretvoren - u call centar!

    - U cilju očuvanja javnog zdravlja 13. marta Glavni grad je uspostavio besplatne kanale komunikacije sa svojim građanima, kako bi se dolazak u prostorije Glavnog grada sveo na minimum. Sve neophodne informacije od tog dana građani mogu zatražiti putem posebno otvorenih kanala komunikacije – telefonom na besplatan broj 080/081-081 ili e-mailom na adresu info@podgorica.me. Zapošljeni u sistemu 48, odnosno Birou za komunikaciju i kza suzbijanje oordinaciju odnosa s građanima, koji se i ranije pokazao kao efikasan servis građana, angažovani su u tri smjene kako bi naši sugrađani blagovremeno dobili sve informacije u ovoj vanrednoj situaciji - saopšteno je iz Glavnog grada, koji donosi nove mjere iz domena nadležnosti gradske uprave kako bi se suzbilo moguće širenje koronavirusa.

Kako navode iz Biroa, iako je call centar inicijalno bio uspostavljen za komunikaciju koja se odnosi na službe i preduzeća grada, građani se javljaju sa različitim zahtjevima. Ukoliko se radi o pitanjima koja se odnose na medicinsku struku, operateri ih preusmjeravaju na nadležne zdravstvene institucije, za sve ostalo nastoje da pruže informacije, kako bi naši sugrađani mogli ostati kod svojih kuća, odnosno boravak van njih svesti na minimum. “Biro ima odličnu saradnju sa volonterima Crvenog krsta i svim ostalim relevantnim institucijama, a do sada smo primili preko 700 poziva i preko 500 e-mailova”, saopštio je Nikola Mitrović, šef Biroa.
- Glavni grad stoji svim svojim sugrađanima, u punom kapacitetu, na raspolaganju i intenziviraom radnom angažmanu. Besplatna linija 080/081-081 je otvorena za svu komunikaciju, informacije i pitanja naših gražana 24 časa dveno - zaključio je Mitrović.
Posjeta : 368