2
Glavni grad i Uprava policije
Intenzivnijom saradnjom do - veće bezbjednosti!

    - Uprava policije i nadležne gradske službe djelovati još intenzivnije u cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju i podizanja komunalnog reda, prije svega u dijelu nepropisog parkiranja, posebno u djelovima grada gdje je to najizraženije, kako bi se povećao nivo saobraćajne kuture i stvorili uslovi za jednostavnije i bezbjednije odvijanje saobraćaja u Podgorici- saglasili su se direktor Uprave policije Crne Gore Veselin Veljović i gradonačelnik Glavnog grada dr Ivan Vuković.

Gradonačelnik se zahvalio direktoru Veljoviću na izuzetoj saradanji i komunikaciji dvije institucije koja kontinuirano doprinosi efikasnijoj realizaciji konkretnih zajedničkih aktivnosti s ciljem podizanja stepena bezbjednosti građana Podgorice na viši nivo.
On je ocijenio da je Uprava policija institucija za ponos koja posljednjih 20-ak godina daje nemjerljiv doprinos očuvanju reda i mira u našoj državi i odbrani njenih vitalnih nacionalnih intereasa, izražavajući uvjerenje da će na profesionalan i odgovoran način, kao i uvijek do sada, Uprava policije odgovoriti izazovima sa kojima se trenutno suočavaju naša država i naše društvo.
Gradonačelnik Vuković je naglasio da u tom cilju svoj doprinos pružaju i nadležne gradske službe s ciljem neutralizacije destruktivnh namjera koje se, u kontekstu aktuelnih političkih procesa, u posljednje vrijeme manifestuju na različite načine.
Direktor Uprave policije Veselin Veljović je ocijenio da Uprava na čijem je čelu sa Glavnim gradom ima sadržajnu i konstruktivnu saradnju koja u svim oblastima daje konkretne pozitivne rezultate i učinke, a koji skupa u konačnom vode većoj bezbjednosti u Podgorici i kvalitetnijem životu građana glavnog grada naše države.
On je gradonačelnika Vukovića informisao o aktivnostima Uprave policije u prethodnom periodu i rezultatima uspješnog rada koji su suštinski odraz kvalitetnog i odgovornog obavljanja postavljenih zadataka i profesionalnih aktivnosi pripadnika Uprave policije.
Glavni grad će u domenu svojih nadležnosti nastaviti da pruža nophodnu institucionalnu podršku i daje doprinos podizanju kvaliteta života pripadnika bezbjednosnog sektora naše države.
Posjeta : 411