1
Rezultati ankete koja je bila postavljena od 28.05.12 do 12.08.12
Na anketno pitanje: Kakve će rezultate sportisti Crne Gore ostvariti na OI? vi ste odgovorili

Broj ispitanika 12
Koji su odgovorili ovako

     osvojiće bar jedno zlato - 50.00%

        
     osvojiće bar jednu medalju - 50.00%

        
     ostaće bez medalje - 0.00%

        Posjeta : 1873