1
Izložba "Umjetnost je ženskog roda" od prekosjutra u holu tržnog centra "Delta City"
Raznim formama o - položaju žena!

             Izložba "Umjetnost je ženskog roda", kojom Studenti/kinje slikarstva, vajarstva, grafike i grafičkog dizajna su kroz različite umjetničke forme skrenuli pažnju na položaj žena u crnogorskom društvu, rodne stereotipe i neravnopravnost žena i muškaraca, biće od 20. u 11 do 27. otvorena u holu tržnog centra "Delta City".
Umjetnička djela nastala su u okviru projekta "Umjetnost je ženskog roda" koji Sigurna ženska kuća realizuje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja.

Cilj projekta je doprinijeti eliminaciji rodnih stereotipa kod građana/ki putem umjetničkih formi, koje će ujedno biti i početak oblikovanja kulture u Crnoj Gori koja ruši patrijarhalnu ideologiju i neravnomjeran položaj žena.
Projekat podržalo Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Posjeta : 2