1
Plaćeno odsustvo roditelja djece mlađe od 11 godina
Naredba sjutra - supa na snagu!

    Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama – smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.
Ova naredba Vlade Crne Gore stupa na snagu sjutra, a poslije dogovora Ministarstva prosvjete, Ministarstvo ekonomije i OmbudsmanCG.


Posjeta : 2