2
Vlada Crne Gore i Vlada Republike Sjeverne Makedonije konstatovale da se odnosi temelje na principima prijateljstva, otvorenosti i povjerenja
Ukazano na potrebu - intezivnije saradnje!

            - Na potrebu unapređenja i jačanja intenziteta saradnje u svim poljima od obostranog interesa, sa posebnim akcentom na oblasti ekonomije, imajući u vidu potencijale u domenu razmjene dobara između dvije države, postojećeg investicionog ambijenta i turističkih resursa - ukazano je na zajedničkoj sjednici Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije. Posebno je izraženo zadovoljstvo održavanjem Biznis Foruma, na kojem su renomirani privrednici dvije države definisali oblasti od zajedničkog interesa u okviru kojih će intenzivirati buduću saradnju.

Dvije vlade konstatovale su da se odnosi Crne Gore i Republike Sjeverne Makedonije temelje na principima prijateljstva, otvorenosti i povjerenja. Činjenica da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja, na političkoj ravni pruža neograničen prostor za jačanje veza u svim oblastima od obostranog interesa.
Konstatovan je visok stepen sinhronizacije po pitanju dosadašnjih i budućih vanjskopolitičkih aktivnosti, uzimajući u obzir komplementarnost spoljne politike i nedvosmislenu opredijeljenost Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore za članstvo u EU i NATO. U tom smislu, izraženo je zadovoljstvo međusobnom saradnjom i vizijom u pogledu evropske i evroatlantske perspektive dvije države.
Izraženo je zadovoljstvo kvalitetom odnosa na regionalnoj i multilateralnoj ravni, te u tom pogledu pozitivnom ocijenjena dosadašnja praksa pružanja međusobne podrške, kako u pogledu stavova, tako i putem potpora kandidaturama za rukovodeća mjesta u regionalnim i međunarodnim organizacijama i mehanizmima saradnje.
Kontinuirana i kvalitetna komunikacija organa dvije države rezultirala je potpisivanjem nekoliko sporazuma, kao i dogovorima o intenziviranju. Potpisani su: Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o uzajamnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka, Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o saradnji u oblasti evropske integracije, Sporazum o saradnji u oblasti životne sredine između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Sjeverne Makedonije i Memorandum o razumijevanju u oblasti zdravstva između Ministarstva zdravlja Republike Sjeverne Makedonije i Ministarstva zdravlja Crne Gore, čime su se stekli neophodni preduslovi za jačanje postojećih veza u ovim oblastima.
Posjeta : 165