2
Vlada Crne Gore odlučila da od 1. juna ukine naknadu za OIE1“
Umjesto građana - plaćaće zagađivači!

    - Ovom izmjenom obezbijedili smo da tržišno poslovanje EPCG ne bude narušeno, da građani budu dijelom rasterećeni plaćanja po osnovu korišćenja obnovljivih izvora energije, a da u konačnom rezultatu prosječni računi za električnu energiju ostanu isti ili dijelom umanjen - objasnila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić poslije sjednice Vlade Crne Gore koja je donijela Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije i odlučila da od 1. juna ukine naknadu za OIE1“.

Ministarka je kroz tarifne pakete objasnila uticaj ove izmjene na različite potrošnje a u zavisnosti od prosječne potrošnje, nakon promjena cijena od strane EPCG, od 1.juna.
- Vlada je odlučna da građani, koji vode računa o potrošnji više neće plaćati naknadu - kazala je ministarka.
Sekulić je pomenula i to da je danas na sjednici Vlade razmatrana budućnost razvoja OIE i da će se nastaviti sa praksom nedavanja novih koncesija za male hidroelektrane.
- Suprotno tome, nastavićemo da dajemo u zakup zemljište bez povlašćenih tarifa za potrošače - poručila je ona.
   Ministarka je na kraju prenijela da je Vlada na današnjoj sjednici zadužila Ministarstvo ekonomije, kao koordinatora, da preispita svu dokumentaciju izdatu od strane svih crnogorskih institucija, a za svaku lokaciju za koju je data koncesija, poručivši da je davanje koncesije samo jedan od velikog broja koraka koje zakupac mora ispoštovati da bi mogao da gradi.

Posjeta : 170