1
Zbog događaja ispred CEDIS
Policija napisala - osam prijava!

             Službenici Uprave policije – Centra bezbjednosti Podgorica, u vezi sa događajem od 10. aprila ispred prostorija CEDIS, kojom prilikom veća grupa građana nije dozvoljavala građanima koji su se nalazili u ovim prostorijama da ih nesmetano napuste kao ni lica koja vrše obezbjeđenje u zgradi CEDIS da nesmetano vrše poslove iz svoje nadležnosti, nadležnom sudu za prekršaje podnijeli prekršajne prijave protiv osam osoba.

Policija je protiv D.Đ. (51), V.L. (53), R.J. (49), M.K. (58) i N.G. (30) Sudu za prekršaje u Podgorici podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupkam zbog prekršaja iz čl. 7 Zakona o javnom redu i miru (drsko ponašanje na javnom mjestu).
Osim toga protiv D.S. (41), D.H. (32), i gore pomenutih lica R.J. i M.K. policija je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekrašaja iz čl. 11 Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenog lica u vršenju zakonskih ovlašćenja).
Takođe, u vezi sa navedenim događajem protiv I.V. (40) policija je Sudu za prekršaje pondijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru (fizički napada na javnom mjestu).
Podsjećamo da se ispred prostorija CEDIS 10. aprila okupila grupa građana bez prethodne prijave javnog okupljanja Centru bezbjednosti Podgorica, iako je to bila obaveza organizatora u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama.
Posjeta : 210