1
Pozdravna riječ predsjednika Skupštine Crne Gore na Konferenciji mladih paralmentaraca Evropske unije i Zapadnog Balkana
Za bolje razumijevanje - mreža mladih!

      - Namjera da formiranjem mreže mladih parlamentaraca učinimo korak ka boljem međusobnom razumjevanju i jačanju povjerenja. S obzirom da je riječ o procesima koji treba da obezbijede dugoročnu stabilnost i prosperitetan sveukupni razvoj,otuda naše opredjeljenje da pažnju usmjerimo ka izgradnji kontakata i mreže između mladih koleginica i kolega. Naravno,na to je uticala i činjenicada četvrtinu aktuelnog saziva crnogorske Skupštine čine upravo poslanice i poslanici koji imaju četrdeset i manje godina - ukazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović u pozdravnoj riječi na Konferenciji mladih paralmentaraca Evropske unije i Zapadnog Balkana:

- Čast mi je i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u Skupštinu Crne Gore. Uvaženi gosti iz inostranstvaželim vam prijatan boravak u Crnoj Gori i zahvaljujem štostese odazvali poivu da učestvujete učešću na Prvoj konferenciji mladih parlamentaraca Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Prošle nedjelje u Beču je održana Konferencija predsjednika parlamenata država Evropske unije, na kojoj sam imao susrete sa predsjednicima vaših parlamenata. Razgovarali smo o saradnji naših zemalja, prilikama na Zapadnom Balkanu, kao i Evropskoj uniji uoči predstojećih izbora. Bilojeriječi i o ovoj Konferenciji, dobili smo pohvale za inicijativu, rekao bih ne bez razloga. Država koja je domaćin ove Konferencije, iako uskoro proslavljasamo trinaest godina od obnove nezavisnosti, sa pravom može govoriti osvojoj hiljadugodišnjoj državnoj tradiciji. Mi smo zemlja u kojoj je 1494. godine štampana prva knjiga kod Južnih Slovena. 1888. usvojili smoOpšti imovinski zakonik koji je predstavljao sintezu tadašnje moderne evropske zakonodavne kulture.Naša tradicija ustavnog parlamentarizma duža je od jednog vijeka. Ovdje jetakođe13. jula 1941. započet najveći opštenarodni ustanak protiv fašizma u porobljenoj Evropi. Posebno se ponosimo time što smo 2006. godine nezavisnost povratili na miran i demokratski način uz poštovanje najstrožijih kriterijuma. Ovo je samo mali dio našeg doprinosa evropskim civilizacijskim vrijednostima, na koje sam htio da ukažem. Ukratko, znamo ko smo, koliko vrijedimo i čemu težimo. Primjer smo sklada nacija, vjera i kultura. Najagilniji smo promoter evropskih vrijednosti u regionu i zemlja koja bilježi punu usklađenost sa pozicijama zajedničke vanjske i bezbjednosne politikeEvropske unije. Mi smo evropska država koja nastoji da živi evropske vrijednosti. U svim prilikama potvrđujemo da smo pouzdan i kredibilan partner.
2Regionalna saradnja i dobrosusjedska politika jedan su od stubovanaše vanjske politike. U tome –možemo bez ustezanja reći –postižemo stalne uspjehe koji se ogledaju u vrlo dobrim odnosima sa susjedima i širim okruženjem.I to je dio crnogorske tradicije, koji je podudaran savrijednostima ujedinjene Evrope.Upredstojećem periodu nas očekuje efikasnija implementacija zakona, dalje usvajanje evropske pravne tekovine, dodatno snaženje institucija, jačanje vladavine prava i postizanje novih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ciljnam jeda stvorimo što povoljniji ambijent za još snažniji ekonomski razvoj i potvrdimo status države najbliže članstvu u Evropskoj uniji. Novija istorija i prilike na Zapadnom Balkanu naše savladavanjenaporačine izazovnijim, a sami put zahtjevnijim. Uvažavamoi istinski prihvatamo kao dodatnu vrijednost sve ono što je potrebno da učinimo kao buduća članica Unije. Ipak, svoju evropsku tradiciju smatramo jedinstvenimi vrijednim doprinosom, kojićemo unijeti u zajednički život Unije. Čvrsto vjerujemo da je za uspjeh integracionog procesa pored usvajanja evropskih standarda, od posebnog značaja izgradnja partnerskog odnosa. Kako na unutrašnjem planu tako i u odnosima sa evropskim institucijama. Zatou Skupštini Crne Goreveliki značaj pridajemoparlamentarnoj diplomatiji imeđunarodnoj saradnji.U kontinuitetu jačamo našeparlamentarne vezesa drugim državama, i aktivnoučestvujemou radu međunarodnihorganizacija.To je bilo posebno značajno u periodu pristupanja Crne Gore NATO-u, a svjesni smo ključne uloge koju nacionalni parlamenti imajuza demokratske proceseu državama koje žele u Evropsku uniju, kao i onima koje su već u Uniji. Stoga je namjera daformiranjem mrežemladih parlamentaracaučinimo korakka boljemmeđusobnomrazumjevanju i jačanjupovjerenja. S obzirom da je riječ o procesima koji treba da obezbijede dugoročnu stabilnost i prosperitetan sveukupni razvoj,otuda našeopredjeljenjeda pažnju usmjerimo ka izgradnjikontakata i mreže izmeđumladih koleginica i kolega. Naravno,na to je uticala i činjenicada četvrtinu aktuelnog saziva crnogorske Skupštine čine upravo poslanice i poslanici koji imaju četrdeset i manje godina. Želim da kaomladipromoteri svojih država otvoreno i bez predrasuda razgovarate, gradite međusobne veze i odnose, učite jedni od drugih i obogaćujete sebe i ovaj svijet prožimanjem različitih kulturai ideja. Želim da sa ovog skupa odete sa novim znanjem koje će biti od koristi i vašim parlamentima, državama i vama lično.
Posjeta : 215