2
Završna riječ tužioca na suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.
Dokazana krivica - svih!

       - Jasno je da je dokazano da je svaki od okrivljenih u svojim radnjama ostvario sva bitna obilježja bića krivičnih djela koje im se stavlja na teeret. Predlažem sudu da ih oglasi krivim i osudi u skladu sa težinom krivičnih djela koja su izvršili radnjama koje su preduzeli, te posebno ulogama koje su imali u kriminalnoj organizaciji koja je spremala likvidaciju u Crnoj Gori - naglasio je specijalni tužilac Saša Čađenović u završnoj riječi na suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbore oktobra 2016.

- U odnosu na okrivljenog Šišmakov Edvarda i Popov Vladimira tužilaštvo ne nalazi da postoji bilo koja olakšavajuća okolnost od uticaja na odmjeravanje krivične sankcije za krivična djela koja su im stavljena na teret. Od otežavajućih okolnosti sud bi svakako trebao da cijeni pobudu iz koje je ovo djelo učinjeno, imajući u vidu da se radi o stranim državljanima koji su imali za cilj da uruše ustavni sistem Crne Gore. Jedina primjerena kazna je maksimalna za krivična djela koja su im stavljena na teret. U odnosu na okrivljene Bogićević Predraga i Ristić Nemanju tužilaštvo ne nalazi olakšavajuće okolnosti. Cijenim da se za njih svrha kažnjavanja može ostvariti samo izricanjem visokih zatvorskih kazni. U odnosu na okrivljene Đorđevića, Dušića i Maksića sud bi trebao da cijeni korektno držanje nakon izvršenog krivičnog djela. Izricanjem umjerenih kazni ostvarila bi sesvrha kažnjavanja. U oddnosu na okrivljenu Hristić Kristinu, imajući u vidu rezultate dokaznog postupka, posebno stepen krivice, držanje nakon učinjenog krivičnog djela nalazim da bi se izricanjem relativno niske kazne ostvarila svrha kažnjavanja. U odnosu na okrivljenu Milić Branku, kada se uzme u obzir držanje okrivljene nakon izvršenog krivičnog djela, te naročito držanje pred sudo, ove oklnosti sud bi trebao da uzme kao otežavajuće. Posebno što je okrivljena samovoljno napustila suđenje, koje je stalno odugovlačila. Sud bi joj trebao izreći kaznu u gornjoj polovini kazne za krivično djelo koje joj se stavlja na teret. U odnosu na okrivljenog Dikić Bratislava sud bi prilikom odmjeravanja kazne kao olakšavajuće okolnosti trebalo da uzme u obzir njegov raniji život, porodične i lične prilike, te držanje nakon učinjenog krivičnog djela. Okrivljeni je na glavnom pretresu praktično i priznao izvršenje jednog krivičnog djela koje mu je stavljano na teret, te posebno da je tokom čitavog postupka njegovo djelovanje bilo korektno i upravljeno na razjašnjenje činjenica od uticaja za donošenje odluke, te u tom smislu sud bi mu trebao izreći kaznu srazmjernu izvršenim krivičnim djelima, imajući u obzir da je u pritvoru proveo dvije ipo godine.
U odnosu na okrivljenog Knežević Milana, prilikom izricanja kazne, sud bi trebao cijeniti raniji život okrivljenog, te stepen krivice, a naročito pobude koje su ideološke i da prilikom izvršenja krivičnog djela nije sticao nikakvu korist. U odnosu na okrivljenog Mandić Andriju i Čađenović Mihajla, tužilaštvo ne nalazi olakšavajuće okolnosti, posebno imajući u vidu brojnost i vrstu radnji koje su preduzeli u izvršenju krivičnih djela, te stepen njihove krivice, a naročito vrijeme kada su postali članovi kriminalne organiizacije, što u bitnom doprinosi da izrečena kazna ovim okrivljenima bude veća.

Posjeta : 155