0
Završen dokazni postupak na suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.
Završne riječi - 13. marta!

          - Vijeće smatra da je činjenično stanje dovoljno rasvijetljeno, pa sud poziva stranke na davanje završnih riječi. Današnji pretres se odlaže, a nastavak zakazuje za 13. - nakon što je optužene Andriju Mandića i Milana Kneževića, koji su bili udaljeni do kraja dokaznog postupka, upoznala sa tokom procesa i odbila jučerašnje prijedloge za izvođenje novih dokaenjuza i tužilaštva i odbrane, saopštila je predsjednica sudskog vijeća Suzana Mugoša na suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.


Posjeta : 139