0
Komunalni policajci Glavnog grada-Podgorice
Izdali 34 prekršajna naloga!

Komunalni policajci Glavnog grada-Podgorice, u skladu sa zakonski propisanim ovlašćenjima, u cilju sprečavanja mogućih posljedica izazavanih sniježnim padavinama, sprovodili komunalne nadzore na sankcionisanju subjekata nadzora koji su postupali suprotno odredbama Odluke o održavanju čistoće kojim je propisana obaveza pravnih i fizičkih lica u dijelu čišćenja snijega sa prilaznih puteva i staza koje koriste, posipanja odgovarajućim materijalom i čišćenja snijega, kao i posipanja trotoara odgovarajućim materijalom u slučaju poledice, ispred stambenih zgrada i uklanjanja snijega sa trotoara ispred poslovne prostorije i starajnj o posipanju trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekata.

U toku dana, u navedenoj oblasti subjektima komunalnih nadzora su izdata 34 prekršajna naloga, kojima su saglasno kaznenim odredbama citirane odluke izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2,890 eura.

Obavještenje za javnost
U cilju spriječavanja mogućih posljedica izazavanih sniježnim padavinama, obavještavamo građane Podgorice i sve privredne subjekte kako slijedi.
Članom 32 Odluke o održavanju čistoće propisana je obaveza pravna lica, preduzetnika i fizičkih lica da očiste snijeg sa prilaznih puteva i staza koje koriste i da ih posipaju odgovarajućim materijalom u slučaju poledice i to počev od kolovoza pa do svojih objekata, kojim ti prilazni putevi služe, dok je članom 33 iste odluke propisano da:”Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja koriste stambeno- poslovne i poslovne zgrade staraju se o čišćenju snijega i o posipanju trotoara odgovarajućim materijalom u slučaju poledice, ispred tih zgrada. Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovna prostorija, o uklanjanju snijega sa trotoara ispred poslovne prostorije i o posipanju trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekta, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tih prostorija.”.
U vezi s prethodnim, komunalni policajaci Komunalne policije Glavnog grada-Podgorice, će u skladu sa zakonski propisanim ovlašćenjima sprovoditi komunalne nadzore na sankcionisanju subjekata nadzora koji budu postupali suprotno citiranom materijalnom propisu.

KOMUNALNA POLICIJA

Posjeta : 171