2
Vijeće za nacionalnu bezbjednost
Svaki euro - u državnu kasu!

      - Poseban akcenat treba staviti na otkrivanju zloupotreba u privrednom poslovanju kroz suzbijanje sive ekonomije i neformalnog rada, kako bi se stvorili uslovi da se posluje isključivo na zakonit način i da svaki euro budžetskih prihoda završi u državnoj kasi - zaključilo je danas Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

Usvojen je Izvještaj o radu Biroa za operativnu koordinaciju oragana koji čine obavještajno-bezbjednosni sektor i konstatovano da je rad Biroa osigurao unapređenje saradnje organa za sprovođenje zakona, što je doprinijelo većem stepenu sigurnosti i bezbjednosti.
Vijeće je usvojilo Informaciju o realizovanim aktivnostima u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala koju je sačinila Uprava policije, i pozdravilo rezultate policije, Državnog tužilaštva i drugih segmenata sistema bezbjednosti na suprotstavljanju organizovanom kriminalu i drugim oblicima teškog kriminala.
- To je rezultiralo hapšenjima i procesuiranjima nosilaca organizovanog kriminala i članova njihovih grupa – konstatovano je na sjednici. Vijeće je u ovom smislu zatražilo nastavak aktivnosti sa ciljem suzbijanja svih oblika kriminala.
Usvojena je Informacija o postupanju Uprave policije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, gdje su postignuti dobri rezultati, a nekoliko predmeta već je procesuirano. Vijeće zahtijeva da ova oblast bude među prioritetima u daljem radu Uprave policije, ali i Državnog tužilaštva.
Posjeta : 148