2
Vlada Crne Gore razmotrila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnom redu i miru
Na himnu - ustajanje obbavezno!

       - Vlada ostaje čvrsto posvećena afirmaciji državne politike utemeljene na suzbijanju negativnih i narastajućih fenomena u društvu, koji se odnose na potiranje našeg državnog i kulturnog identiteta, negiranje građanskog profila crnogorskog društva, veličanja i zastupanja fašističkih, šovinističkih i nacističkih ideja i ideologije - ukazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović poslije sjednice na kojoj je Vlada Crne Gore razmotrila Predlog zakona o izmjeni Zakona o javnom redu i miru koji je Skupštini Crne Gore podnio potpredsjednik Skpštine Genci Nimanbegu i dala Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naziv Prijedloga zakona se mijenja i glasi: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Dopune koje je Vlada amandmanski predložila tiču se uvođenja obaveze ustajanja prisutnih prilikom izvođenja himne što, zajedno sa kaznenim odredbama koje se tiču državnih simbola, postaje sastavni dio ovog Zakona.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović je precizirao da je predloženo da se u Zakonu o javnom redu i miru prekršajima kojima se narušava javni red i mir smatraju i radnje učinjene „putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa“.
Novim članom se propisuje da će se pravno lice koje na javnom mjestu, putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa, objavljuje neprimjerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana, kazniti se za prekršaj kaznom od od 2.500 eura do 15.000 eura.
U Vladinom predlogu se navodi da se neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju: netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore; iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet ili veliča okupacija Crne Gore; saradnja sa okupatorom ili se zastupaju fašističke, šovinističke i nacističke ideje i ideologije. Takođe se propisuje da će se preduzetnik koji učini prekršaj kazniti novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura, a fizičko lice kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.
U članu 21 Zakona, poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „Fizičko lice koje prilikom izvođenja državne himne, u slučajevima kad je izvođenje predviđeno važećim propisima, sjedenjem, zviždanjem, stvaranjem buke ili na drugi način remeti javni red i mir i na taj način izazove uznemirenost, negodovanje ili ugrozi spokojstvo građana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 do 1200 eura, ili kaznom zatvora do 60 dana.“
Vlada predlaže da u se pored zaštitna mjere oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja doda i zaštitna mjera uklanjanja objavljenog sadržaja.

Posjeta : 139