1
U Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović"
O Crnoj Gori u - u Velikom ratu!

       Šest knjiga posvećenih Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu Matica crnogorska i Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada predstaviće - u sklopu "DEUS" - sjutra od 19 u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović".
Biće predstavljene knjige koje su objavljene u periodu od 2014. do 2018: Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa; Dušan Vuksan: Crna Gora u Evropskom ratu 1914-1916; Milan Šćekić: Iza linija fronta – Crna Gora 1914-1916; - Vijek sjećanja –Medova 1916–2016; Crna Gora u ruskoj diplomatskoj prepisci 1910-1917, zbornik dokumenata, priredio S. Medojević; Nađmeđer 1914-1918 - logor i groblje crnogorskih interniraca, priređivači Nenad Stevović i Mihal Spevak. U promociji učestvuju predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović, Živko Andrijašević, Milan Šćekić i Marijan Mašo Miljić.


Namjera Matice crnogorske je bila da doprinese razumijevanju Prvog svjetskog rata i suprotstavljanje prisutnim banalizacijama koje se koriste za opravdavanje docnijih imperijalističkih poduhvata. Naučna istoriografija je veoma precizna u svom razumijevanju: Prvi svjetski rat je proizvod duboke militarizacije evropskih država uzrokovan njihovim geopolitičkim interesima. To je bio rat za koji su u Evropi mnogi odavno bili spremni, i priželjkivali ga, ali među njima sigurno nije bila Crna Gora. Crna Gora je dva puta poražena u njemu: prvi put je kapitulirala pred moćnim protivnikom, a drugi put kada je politički i moralno izdana od strane saveznika na čijoj se strani borila. Crna Gora je u ovom ratu izgubila sve: svoju državu, vojsku, dinastiju i crkvu...
Posjeta : 147