0
Vrhovni državni tužilac i direktor Uprave policije o borbi protiv trgovine ljudima
Timski za - efikasnnije akcije!

- Treba da postoji jača povezanost nadležnih organa u rješavanju ove problematike, kako bi akcije na otkrivanju, suzbijanju i procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima i povezanih krivičnih djela bile pravovremeno koordinirane, a time i efikasnije - ocijenili su Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i direktor Uprave policije MUP Veselin Veljović i formirali Operativni tim za borbu protiv trgovine ljudima kojim rukovoditi tužilac a čiji članovi su predstavnici MUP, Uprave policije, Tužilaštva i Ministarstva pravde.

- Napredak u borbi protiv organizovanog kriminala prepoznat je i u Radnom dokumentu Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, a ocjene evropskih partnera potvrđuju odlučnost policije i tužilaštva u postizanju mjerljivijih rezultata u ovoj oblasti - konstatovano je na današnjem sastanku.
Uprava policije, u koordinaciji sa tužilaštvom, u kontinuitetu sprovodi akciju trajnog karaktera usmjerenu na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje trgovine ljudima i bliskih krivičnih djela, a kako bi rezultati u narednom periodu bili još uspešniji policija preduzima brojne aktivnosti u jačanju stručnih i materijalno – tehničkih kapaciteta uz podršku međunarodnih partnerskih organizacija.
Posjeta : 95