0
Krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu podnijete protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica
"Oprali - pola milijarde eura!

          Uprava policije – Specijalno policijsko odjeljenje je, u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, realizovala predmet „Beta“ tokom čijeg je višemjesečnog sprovođenja otkriveno pranje novca u iznosu većem od pola milijarde eura. Krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu podnijete su protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica, zbog osnovane sumnje da su, u periodu od početka 2011. do novembra 2018. godine, kao članovi kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinila krivična djela pranje novca.

Postupajući po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica otvorila račune kod „Atlas banke“ AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema „E-commerce“ vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porijekla i u „off shore“ destinacijama. Preko navedenih računa transferisano je oko 550.000.000 eura za koje se osnovano sumnja da potiču iz nelegalnih djelatnosti.
Osumnjičena fizička i pravna lica su i fizička lica iz Crne Gore i iz drugih država kao i pravna lica iz Crne Gore i ona koja su osnovana u inostranstvu. Među osumnjičenim licima su i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u Atlas banci, na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentna lica, a ovih devet lica se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja.
Policijsko – tužilačke aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju.
Posjeta : 124