2
Od početka godine U Crnoj Gori oduzeta akcizna roba u vrijednosti blizu 4,4 miliona eura, a premijer poručuje
Svi će - doći na red!

- Učesnici sivog tržišta zavlače ruku u džep i penzionerima, i roditeljima djece koja očekuju nove vrtiće i komfornije učionice. I osobama sa invaliditetom i talentovanim studentima. Potrebno nam je da probudimo svijest, i da upremo prstom u svakog ko takvim pristupom radi protiv države i interesa naših građana. Ja vjerujem da saopšteni podaci dovoljno govore o poruci koju Vlada šalje: Nema i neće biti ni popustljivosti ni selektivnosti! I nikoga ne treba da zavaraju, ili ohrabre na izbjegavanje propisa, loši primjeri koji se još uvjek provlače i pored intenzivnih aktivnosti nadležnih organa. U ovom poslu, svi će doći na red!- naglasio je na "Premijerskom satu" predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

- Od početka godine, zaključno sa 23. novembrom oduzeta je akcizna roba u vrijednosti blizu 4,4 miliona eura (€ 4.395.557,34), od čega se najveći dio, oko 4,1 milion eura (€ 4.113.122,63) odnosi na cigarete. Ovo je zajednički rezultat Uprave policije i Uprave carina, ali i Državnog tužilaštva - ukazao je crnogorski premijer.
Odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Socijaldemokrata i Liberalne partije Crne Gore o mjerama koje Vlada preduzima u borbi protiv sive ekonomije predsjednik Vlade je rekao da su kroz zajedničke i pojačane kontrole Uprave za inspekcijske poslove, Poreske uprave i Uprave carina izrečene novčane kazne u vrijednosti od preko 4 miliona eura (€ 4.289.544), da je izdato 12.450 prekršajnih naloga, i da je stavljena van prometa roba u vrijednosti od skoro 250 hiljada eura (€ 247.935,06).
- Takođe, uspostavljen je monitoring izdatih radnih dozvola za strance, pa se procenat stranaca prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje, prema podacima Poreske uprave, kretao i do 79% u turističkoj sezoni – rekao je premijer.
Predsjednik Vlade je rekao da je, kada je turizam u pitanju, fokus stavljen na kontrolu prijave i odjave turista, i izdavanje smještajnih kapaciteta preko internet platformi. „Pozitivni trendovi koji su detaljnije dati u odgovoru na pitanje poslanika [Adrijana] Vuksanovića, najbolje govore o rezultatima preduzetih aktivnosti“ – rekao je premijer.
Predsjednik Vlade podsjetio je da je neformalna ekonomija problem koji postoji u cijelom svijetu i sa kojim se bore i najnaprednija društva.
- Prema izvještaju MMF za 158 zemalja svijeta, prosječno učešće sive ekonomije u bruto-društvenom proizvodu iznosi 31,9% – rekao je premijer.
- Ali, to za nas nije ni alibi ni utjeha! Nova zakonska rješenja koja se tiču tržišta rada, predstojeća reforma poreske administracije i elektronska fiskalizacija, uvođenje dodatnih mjera zaštite od falsifikovanja akciznih markica, treba dodatno da ograniče prostor za neformalnu ekonomiju. Znate da na ovu temu pažljivo i redovno slušam naše sagovornike: Privrednu komoru, Uniju poslodavaca, sindikate, Savjet stranih investitora i druge. Svaki prigovor dobijen od njih, imao je i imaće svoj administrativni slijed koji obezbjeđuje otklanjanje barijera i problema, i eliminaciju sive ekonomije. Takođe, sa posebnom pažnjom razmotrićemo preporuke Centralne banke za ekonomsku politiku Crne Gore za 2019. godinu, kao i revidiranje kaznene politike, u smislu progresivnog kažnjavanja za privredna društva „povratnike“ u kaznenim djelima neformalne ekonomije – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.
Posjeta : 181