2
Najnoviji ciklus slika Todora Živaljevića Veličkog u KIC "Budo Tomović"
U postavci - "Impresije"!

- Najnoviji ciklus slika Todora Živaljevića Veličkog predstavlja preokretnicu u njegovom likovnom izražavanju, jer sada ideju vizuelnog izraza sa puno energije ostvaruje u prisnijoj komunikaciji sa ljubiteljima i poznavaocima svog ranijeg slikarstva u kojemu je sve bilo klasično, smireno i akademski korektno. Todor Živaljević nastavlja da slika stvari onako kako izgledaju, u punoj svjetlosti dana, stvarajući nov odnos prema svijetlu, tragajući za novim načinom impresije vizuelnog utiska i likovnog izraza - zapisala je mr Seida Belegović o izložba slika Todora Živaljevića Veličkog "Impresije", koja će sjutra od 19 biti otvorena uizložbenom holu KIC "Budo Tomović".

Todor Živaljević Velički rođen je 1950. godine u Peći. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za jugoslovensku i opštu (svjetsku) književnost. Pripovjedač, pjesnik, književni kritičar i slikar. Dobitnik je petnaestak nagrada na anonimnim konkursima za kratku priču, zbirku pripovijedaka, kao i za objavljenu prozu i poeziju. Slikarstvom se bavi više od četrdeset godina. Imao je više samostalnih izložbi i grupnih izlaganja.
Posjeta : 126