0
Održan 20. Cetinjski parlamentarni forum o pitanju „Izborni zakoni, učesnici i kampanje: da li je birač u centru pažnje?“
Poboljšano zakonodavstvo - ojačaće stabilnost!

- Poboljšano zakonodavstvo ojačaće političku stabilnost, egzistencijalnu sigurnost i zacrtane evropske standarde, koji garantuju građanima Crne Gore, domaćim i stranim investitorima, kao i čitavom društvu - miran i spokojan život i rad - izrazio je sigurnost predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, otvarajući Cetinjski parlamentarni forum - posvećen pitanju „Izborni zakoni, učesnici i kampanje: da li je birač u centru pažnje?“ - koji je završen usvajanjem zajedničke izjave:

Prepoznaju važnost razmatranih tema na XX Cetinjskom parlamentarnom forumu i
pozdravljajući konstruktivnu razmjenu mišljenja usvajaju sljedeću:   
ZAJEDNIČKU IZJAVU

Važna je posvećenost poštovanju demokratskih principa, osnovnih prava i sloboda,
pluralizma i slobodnog društva.
Napominje se da je održavanje demokratskih izbora suština demokratije i preduslov
bezbjednosti i stabilnosti, pa samim tim i sveukupnog razvoja svake države.
Ističe se da su demokratski izbori ključni aspekat ljudskih prava odnosno građanskih i
političkih sloboda.   
Ohrabruje se aktivno učešće građana u političkom životu posebno putem učešća na
izborima na svim nivoima. Pozivaju se građani da ne zanemaruju demokratske
instrumente koji su im na raspolaganju, među kojima je najznačajniji pravo glasa na
izborima, kako bi što više bili uključeni u proces donošenja odluka.
Konstatuje se da parlamenti, odnosno direktno izabrani predstavnici naroda imaju
najveću odgovornost da putem kontinuiranog unaprjeđenja izbornog zakonodavstva i
uslova za održavanje demokratskih i slob
odnih izbora jačaju povjerenje građana u
izborni proces.
Pozdravlja se značajna uloga koju imaju Venecijanska komisija Savjeta Evrope i
OEBS/ODIHR u podršci za kreiranje izbornog ambijenta u skladu sa najvišim
demokratskim standardima i obavezama koje pod
razumijeva članstvo u OEBS.
Prepoznaje se doprinos organizacija građanskog društva i medija kreiranju
demokratskog ambijenta za održavanje izbora, kao i transparentnosti i pouzdanosti
izbornih procesa.   
Posjeta : 84