0
U partnerstvu Vlade i Glavnog grada, otpočele aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti
Konkurs za idejno rješenje - do kraja godine!

      - S obzirom na specifičnost objekta, koji u svim gradovima svijeta predstavlja poseban arhitektonski izraz, nakon detaljne analize, za realizaciju ovog projekta opredijeljena je jedna od najatraktivnijih lokacija u Glavnom gradu. Kako je riječ o objektu koji treba da bude pečat savremene umjetnosti u našoj državi, do kraja godine će se otvoriti međunarodni javni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje, koji će raspisati Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom kulture i Glavni grad Podgorica, istakao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji se danas sastao sa gradonačelnikom Podgoricedr Ivanom Vukovićem.

Na sastanku je razgovarano i o programu razvoja kreativnih industrija u Crnoj Gori, koje je pokrenulo Ministarstvo kulture. Dogovoreno je uspostavljanje prvog kreativnog huba u Crnoj Gori, koji će biti smješten upravo na teritoriji Glavnog grada, čime ćemo, kako su ocijenili sagovornici, stvoriti bolje uslove za rad naših umjetnika, ali i podstaći razvoj kreativnih industrija. Navedeni kreativni hab će biti smještem u nekadašnjoj tamnici Jusovača, koje je i nepokretno kulturno dobro.
- Na taj način, sačuvaćemo integritet kulturnog dobra, u skladu sa savremenim tokovima dati mu namjenu i na taj način obezbijediti njegovu valorizaciju i održivo korišćenje. Vjerujem da će upravo ta lokacija, koja sada nije u adekvatnom stanju, predstavljati inspiraciju za brojne umjetnike sa ovih prostora, te da će biti mjesto na kome će naši umjetnici kreirati nove proizvode iz oblasti kreativnih industrija - kazao je tokom sastanka ministar Bogdanović.
Kako je naveo gradonačelnik Vuković, Ministarstvo kulture i Glavni grad ce zajedničkim aktivnostima, u prvom redu na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti, ali i drugim projektima, kulturni zivot Podgorice podići na još viši nivo, u skladu sa činjenicom da je Podgorica glavni grad Crne Gore.
Kada je riječ o saradnji u oblasti kulturne baštine, glavna tema sastanka bilo je arheološko nalazište Duklja, lokalitet koji, kako je istaknuto, treba još dinamičnije arheološki istražiti, ali i obezbjediti njegovu integralnu zaštitu i upravljanje. Sve aktivnosti na Duklji sada se sprovode u saradnji sa inostranim partnerom, italijanskim
CNR, ali je neophodno obezbijediti snažniju podršku i učešće crnogorskih institucija iz ove oblasti, jer je Duklja, koja se već nalazi na Tentativnoj listi UNESCO jedan od prioriteta u kulturnoj baštini Crne Gore.
Sagovornici su razgovarali i o sanaciji tvrđava Ribnica i Medun. Za oba lokaliteta je predloženo formiranje multidisciplinarnog stručnog tima uz pomoć inostranih eksperata koji će izvršiti sveobuhvatnu analizu stanja svih segnenata kulturnih dobara. Nakon dobijenih rezultata bićemo u mogućnosti da uradimo strateški plan upravljanja i projekat sveobuhvatne valorizacije i prezentacije utvrđenja, zaključeno je na sastanku.
Gradonačelnik Vuković je iskazao zadovoljstvo što je na današnjem sastanku prepoznata potreba adekvatnijeg odnosa prema onome sto je naše ukupno kulturno-istorijsko nasljeđe, ali i potreba oživljavanja ovih objekata i njihovo stavljanje u fuknciju razvoja kulturnog života u Glavnom gradu.

Posjeta : 106