1
Dani evropske baštine
U 11 opština - 40 programa!

Izložbom „140 godina od održavanja Berlinskog kongresa 1878. i prvog sticanja nezavisnosti Crne Gore“ i naučnom konferencijom „Kulturna baština Crne Gore“ prekosjutra u 10 na Univerzitetu Crne Gore - pod sloganom „Umjetnost dijeljenja“- svečano će biti otvoreni Dani evropske baštine.
Do 30. septembra u 11 opština biće organizovano 40 programa.


Program Dana evropske baštine 2018 baziran je na organizovanju izložbi, predavanja, radionica, koncerata, a obuhvatiće i posjete nacionalnim parkovima i kulturnim dobrima. Programi koji su besplatni za posjetioce organizuju se u Budvi, Bijelom Polju, Cetinju, Herceg Novom, Kotoru, Kolašinu, Nikšiću, Podgorici, Rožajama, Ulcinju i Šavniku, a posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa segmentima materijalne i nematerijalne kulturne baštine Crne Gore. Izložbe koje promovišu nepokretna kulturna dobra, ikone i freske, prirodnu baštinu Skadarskog jezera, ali i evoluciju korišćenja mjernih instrumenata u Crnoj Gori biće organizovane u Budvi, Podgorici i Bijelom Polju, dok će publika u Kotoru i Cetinju imati mogućnost da prisustvuje radionicama koje se odnose na promovisanje zanatskih vještina i tehnike gradnje na suvom, bez vezivnog materijala. Publika na sjeveru će u okviru manifestacije posjetiti arheološki lokalitet Izlit i izložbe “Šavnik nekad i sad” i “Mi u očima svijeta”, koje se realizuju u Šavniku i Rožajama. Programi u nacionalnim parkovima Lovćen i Biogradska gora podrazumijevaju izlaganje skulptura biljnih i životinjskih vrsta karakterističnih za ta podneblja, dok se na Ulcinjskoj solani organizuje posmatranje ptica. Značajan segment ovogodišnjeg programa posvećen je najmlađima, pa će djeca školskog i srednjoškolskog uzrasta učestvovati u literalnim radionicama u Nikšiću, likovnim radionicama na Cetinju, ali i posjeti arheološkom lokalitetu Duklja, sa ciljem izrade radova na temu “Kako je nekada izgledao rimski grad Duklja.”
Dani evropske baštine obilježavaju se u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi, a cilj im je promocija lokalnih vještina, tradicije, arhitekture i umjetnosti, što predstavlja zajedničko kulturno nasljeđe evropskih zemalja. Pokrenuta 1985. godine u Francuskoj, manifestacija je organizovana kao zajednička inicijativa Evropske Unije i Savjeta Evrope od 1999. godine, a obilježava se u septembru mjesecu, sa više od 70 000 događaja organizovanih širom Evrope.
Dani evropske baštine omogućavaju građanima da se upoznaju sa širokim spektrom kulturnih dobara kroz niz tematskih događaja, koji doprinose upoznavanju do sada manje poznatih segmenata istorijskog nasljeđa bitnih za uobličavanje kulturnog identiteta Evrope. Ciljevi manifestacije su: povećanje nivoa razumijevanja zajedničke evropske prošlosti, uvažavanje različitih tradicionalnih vrijednosti i podsticanje novih inicijativa iz oblasti konzervacije i edukacije, a njen panevropski karakter doprinosi zbližavanju naroda Evrope, kroz širenje zajedničkih kulturnih vrijednosti.
Posjeta : 173