1
Radovi Toma Pavićevića u galeriji "Centar"
Poenta kod - Markesa!

       - Pukovniku nema ko da piše“ sasvim se dobro drži kao naslov pa, ako hoćete, i kao poruka ove izložbe, mada, ipak, tek pod uslovom da u obzir uzmemo nekoliko posebnih elemenata/aspekata koji će precizirati i zašto. Kao prvo, same slike ni na koji vidljiv način ne ilustruju sadržaj onog poznatog Markesovog romana sa istim tim naslovom i u kojem jedan bivši pukovnik revolucije, dok živi kao puka sirotinja i priprema svog pijetla za borbu, godinama i godinama iščekuje penziju na koju, prema propisima države, polaže puno pravo: pošto stari pukovnik već odavno nije u uniformi, onda ga po njoj na Tomovim slikama i ne možemo prepoznati. S jedne je strane pojedinac, u ovom konkretnom slučaju sa zaslugama, a s druge su država i sistem daleki od pojedinca, od njegove egzistencije i zasluga – eto to je poenta toga romana. A u tome je moguće pronaći i jednu poentu ove izložbe - zapisao je profesor dr Milorad Simunović koji će večeras od 20 u galeriji "Centar" otvoriti izložbu radova Toma Pavićevića iz ciklusa „Pukovniku nema ko da piše“.
Izložba će biti otvorena do kraja mjeseca.Posjeta : 182