0
Kolegijum Uprave policije odlučio o kadrovskim promjenama
Pavićević načelnik - CB Podgorica!

    Novi načelnik Centra bezbjednosti Podgorica je Milovan Pavićević, koji je do sada bio savjetnik direktora Uprave policije, je u ranijem periodu između ostalog obavljao i poslove pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije i načelnika CB Nikšić.
Jovica Rečević, koji je u prethodnom periodu bio načelnik CB Podgorica, je od danas savjetnik direktora Uprave policije - o kadrovskim promjenama odlučio je danas Kolegijum Uprave policije Crne Gore.

Dosadašnji vd načelnik CB Podgorica, Dragiša Mugoša, koji je vršio ovu dužnost od momenta kada je mjesto načelnika ovog CB bio upražnjeno, nastaviće da obavlja poslove komandira Odjeljenja bezbjednosti policije CB Podgorica koje je i inače obavljao u ovom periodu.
Novi načelnik Centra bezbjednosti Berane od danas je Miodrag Božović, koji je i u prethodnom periodu obavljao poslove načelnika ovog CB-a. Dosadašnji načelnik CB Berane Velimir Furtula će obavljati poslove glavnog policijskog inspektora u okviru Sektora kriminalističke policije u kojem je bio raspoređen prije nego što je postavljen za načelnika ovog CB.
Posjeta : 188