2
Interdisciplinarni projekat "Osmice” Narodnog muzeja Crne Gore
O sukobu - Crne Gore i IB!

    Interdisciplinarni projekat "Osmice” Narodnog muzeja Crne Gore biće nastavljen sjutra u 12, predavanjem "Crna Gora i IB rezolucija" mr Jadranke Selhanović u CGU "Miodrag Dado Đurić".
Jadranka Selhanović autor je knjige Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948”, kao i zbirke dokumenta “Crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje 1970-1985”. Koautor je Istorijskog leksikona Crne Gore i zbirke dokumenta Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR 1941-1945.

Crnogorskoj i široj javnosti predstavila se sa više izložbi dokumenta - Crnogorsko NE fašizmu, Podgorica- život iznova, Njegoš u socijalističkoj Crnoj Gori, Vijek elektrike, Borci mira ...
Objavila je više stručnih i naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici. Učestvovala na mnogobrojnim naučnim i stručnim sipozijumima u Crnoj Gori i inostranstvu. Pomoćnik je direktora Državnog arhiva Crne Gore.
Posjeta : 181