1
Predsjednik Crne Gore otvorio pogon "Hemomonta" za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejeva "SNUP"
Dobijaju i investitor - i država!

    - Ova investicija omogućiće rast proizvodnje i prihoda za oko 50 odsto u 2018. u odnosu na prethodnu godinu. Zato je ona i dalje afirmacija modela u kojem dobijaju i investitor i država. Pozivam uvažene investitore da nastavite sa širenjem biznisa u Crnoj Gori, na obostrano dobro - naglasio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, otvarajući danas pogona „Hemomonta“ za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejeva "SNUP" u Podgorici.
Pogon, u čiju izgradnju i opremanje je uloženo 5,3 miliona eura, obezbjedio je i dodatno zapošljavanje 30 radnika, a planirana proizvodnja je tri miliona komada sprejeva mjesečno.
Pozdravnu riječ crnogorskog predsjednika prenosimo integralno:

- Hvala Vam na pozivu da učestvujem u ceremoniji svečanog otvaranja novog pogona Hemomonta, prve fabrike ljekova u Crnoj Gori. Prilika je da najprije izrazimo veliko poštovanje svima koji su od osnivanja 11. novembra 1994. godine davali i daju doprinos uspješnom radu ove kompanije.
"Hemomont" je ubjedljiva potvrda dobre poslovne politike Hemofarma, danas dijela njemačkog koncerna „Štada“, koji je odavno prisutan u našem ekonomskom sistemu kao jedan od najpouzdanijih partnera crnogorskog zdravstva. Odnos javno-privatnog partnerstva koji smo vremenom izgradili izraz je i uspješnosti naše državne politike u dužem periodu i upečatljiv primjer u regionalnim okvirima.
Crna Gora kao članica NATO, i zemlja kandidat za članstvo u EU, nakon ostvarenja prethodnih prioriteta državno političke strategije, danas je fokusirana na dinamičniji ekonomski i demokratski razvoj, i na što skorije dostizanje evropskog kvaliteta života naših građana.
Put do tog cilja podrazumijeva nova ulaganja, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, dinamičan rast društvenog proizvoda i izvoza. Zato država mora stalno nuditi unaprijeđena sistemska rješenja koja će je činiti konkurentnom u privlačenju investitora. A to znači veće ekonomske slobode, veću sigurnost i učvršćivanje međusobnog povjerenja. Bez toga nema biznisa, ni strateške prednosti na međunarodnom tržištu, čemu teže sve zemlje u okruženju, i u svijetu. Iskustvo nas je naučilo da sami moramo biti inicijativni, i imati kreativan odnos u traženju rješenja i donošenju odluka koje će promijeniti perspektivu crnogorske ekonomije. Sve to će uticati i na percepciju investitora, koja je uvijek od izuzetne važnosti.
Investitori iz preko 80 zemalja koji su svoj kapital uložili u našu zemlju, i podatak o prosječnoj stopi učešća direktnih stranih investicija od 19% u BDP od obnove nezavisnosti do danas, najbolje pokazuju šta poslovna javnost misli o mogućnostima za razvoj biznisa, i o perspektivi crnogorske ekonomije. Oni su pravi barometar povjerenja prema Crnoj Gori kao investicionoj destinaciji, kao i razvojnoj i državnoj politici koju vodimo.
To se najbolje vidi i na današnjem primjeru. Kompanija „Štada“ je prepoznala naše napore u izgradnji stabilnog ekonomskog sistema u kome je moguće sticati profit i nastavlja sa investicijama. Ovog puta ona iznosi 5,3 miliona eura i pored nove tehnologije, donosi Crnoj Gori 30 kvalitetnih proizvodnih radnih mjesta. Za našu zemlju svako proizvodno radno mjesto je dragocjeno, jer predstavlja doprinos rastu proizvodnje i izvoza, kao i dugoročne održivosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije.
Posebno želim da istaknem društvenu odgovornost kompanije „Štada“ koja je dodatno uložila pola miliona eura u prečišćivanje otpadnih voda, što je pravi doprinos očuvanju i zaštiti životne sredine. Još jedan pokazatelj da „Štada“ želi da dugoročno ostane akter na ekonomskom prostoru Crne Gore.
Ova investicija omogućiće rast proizvodnje i prihoda za oko 50% u 2018. u odnosu na prethodnu godinu. Zato je ona i dalje afirmacija modela u kojem dobijaju i investitor i država. Pozivam uvažene investitore da nastavite sa širenjem biznisa u Crnoj Gori, na obostrano dobro.
Na kraju, želim da naglasim da je za Crnu Goru veoma važno što interes za ulaganja u našu ekonomiju pokazuju prestižni evropski koncerni kao što je „Štada“, uvjeren da to istovremeno znači najbolji podsticaj razvoju prijateljskih, partnerskih odnosa između naše zemlje i Njemačke koja pruža snažnu podršku ostvarenju crnogorskih evropskih i evroatlantskih ciljeva, i evropskoj perspektivi cijelog regiona.
Posjeta : 186