0
Za 13. jul, Dan Državnosti
Neradni - petak i subota!

- Neradni dani za državni praznik Dan Državnosti su: petak – 13. jul i subota – 14. jul - na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07), saopštilo je Ministarstva rada i socijalnog staranja.


Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.
Posjeta : 102