0
Predsjednik DPS Milo Đukanović na sjednici Savjeta za prećenje realizacije izbornog partijskog programa
Prioriteti - ekonomski rast i kvalitet života!

          - Dva su prioriteta. Jedan je očuvanje i unnaprijeđenje dostignutog dobrog tempa ekonomskog rasta Crne Gore, koji treba da riješi nezaposlenost i u finalu koji treba da obezbijedi rast plata i drugih primanja kao najvažnijeg inputa za unaprijeđenje kvaliteta života naših ljudi. Drugi cilj jeste razvoj naših institucija, bez čega nema unaprijeđene vladavine prava, slobode izražavanja, razvoja demokratije i one prve, jednako važne komponente kvaliteta života svakog građanina. Naše ambicijee su da i 2020. dobijemo mandat građana da i dalje skladno i dinamično razvijamo crnogorsko društvo - naglasio je predsjednik DPS Milo Đukanović na današnjoj sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog partijskog programa.

- Naše uvjerenje je da je osnovna tema političkog života Crne Gore tempo i kvalitet ekonomskog i demokratkog razvoja našeg društva. To je drugo ime za ideju vodilju naše politike, a to je kvalitet života naših građana. U mjeri u kojoj budemo spremni da obezbijedimo brzu i kvalitetnu realizaciju reformi, bićemo u stanju da garantujemo dobar tempo ekonomskog i demokratskog razvoja, bez kojeg nema unaprijeđenog kvaliteta života naših ljudi. Sada polažemo ispit i na kratak i na dugi rok. Na kratak rok do sljedećih parlamentarnih izbora, do kada treba da pokažemo da je promijenjena osnovna tema političkog života Crne Gore, da se težište političkog života pomjerilo sa pitanja nezavisnosti i strateškog kursa na pitanja koja znače unaprijeđenja kvaliteta života naših ljudi - istakao je Đukanović i podsjetio:
- Nedavno smo zaključili jedan dugotrajni ciklus u Crnoj Gori, okončanjem predsjedničkih i lokalnih izbora. Dugotrajni ciklus, imajući u vidu da je on počeo u oktobru prošle godine i da smo od tada, pa do 27. maja permanentno bili u izbornim aktivnostima. Naše uvjerenje je da je time završen i jedan mnogo duži dvadesetogodišnji ciklus političkog života u Crnoj Gori. Tokom 20 godina vodili smo permanentnu borbu za učvršćivanje i odbranu nacionalnog i državnog identiteta Crne Gore. To je bilo vrijeme kada smo imali mogućnost da svoju budućnost uzmemo u svoje ruke i da je jasno usmjerimo u pravcu evropskog i evro-atlantskog razvoja našeg društva. Istovremeno, to jebilo vrijeme kada smo Crnu Goru branili od pokušaja destabilizacije. Sve što se dogodili za tih 20 godina vodi nas u zaključak da je taj ciklus uspješno završen, da je Crna Gora neupitno nezavisna država i Crna Gora je neupitno na putu usvajanja evropskih vrijednosti i obezbjeđivanja evropskog kvaliteta života za svoje građane.
Posjeta : 227