2
Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Crne Gore u jutarnjem programu TV CG
Priliv migranata - ne zabrinjava!

    - Dnevni priliv migranata u Crnu Goru je 10 do 20 i to nije broj za zabrinjavanje. U potpunosti kontrolišemo situaciju, od 2015. pojačano obezbjeđujemo granicu na ugroženim pravcima. Ugroženi smo iz pravca Albanije, desetak kilometara od graničnog prelaza "Božaj" i južno od graničng prelaza "Sukobim". Preedviđajući i prateći tu situaciju, to je bilo u fokusu rada naše granične policije. Iz budžetskih sredstava prošle godine renovirali smo dva objeskta baš na tim ugroženim pravcima. Takođe, u planu je programiranje preko IPA 2018, uz podršku organizacije za migracije, dda adaptiramo i pripremimo još karraulu na Božaju. Tu bi granična policija prva evidentirala migrante koji bi kasnije tražili azil - istakao je Vesko Damjanović, v.d. direktora Uprave policije Crne Gore, u jutarnjem programu TV CG.

- Do sada pojava migranata u Crnoj Gori bila je tranzitnog karaktera. Oni ne žele da ostanu, već da idu u zemlje Zapadne Evrope. Po našem iskustvu oni ostaju sedam do 10 dana i nastavljaju ka zemljama Zapadne Evrope i mislim da će se taj trend nastaviti. Dosadašnje iskustvo je da nijesmo imali problema koji bi bili prijetnja za nacionalnu bezbjednost. Za očekivati je da dođe do povećanja krivičnih djela krađa, napada, ali izgradnjom prihvatnog centra, naša intencija je da te ljude držimo pod kontrolom. Pozvao bih građane da sarađuju, da nam prijave svaku neobičnu situaciju i mi ćemo je razmotriti i reagovati - ukazao je Damjanović i podsjetio:
- Problemom migracija bavimo se od 2011., a 2013. imali smo tri ipo hiljade tražilaca azila sa prostora sjeverne i centralne Afrike. Kasnije se taj broj mijenjao, opadao, a pritisak smo imali 2015., kada se otvorila sjevernobalkanska ruta - Grčka-Makedonija-Srbija, u prvom momentu Mađarska, kasnije Hrvattska i Slovenija ka zemljama Zapadne Evrope. Govorilo se o usklađivanju standarda za migrante i azilante sa evropskim. Tokom 2018. izmijenili smo Zakon o strancima i uveliko ga upodobili sa evropskim standardima. Imamo izuzetnu saradnju sa svim susjednim zemljama. Naša granična policija ostvaruje baš dobru saradnju i potpisani su sporazumi i na centralnom, regionalnom i bilateralnom nivou. Sa susjedima svakog mjeseca izvodimo 80 graničnih kontrola. U fukciji su nam dva zajednička trilateralna centra. Jedan je u Trebinju između Srbije, BiH i nas, a drugi u Plavu, između Albanije, Kosova i nas, gdje je u zadnjih godinu najviše bio protok informacija o migracijama.
Posjeta : 155